Ak chcete správne zobraziť obsah, povoľte JavaScript.

» K dispozícii len v Dotykačke NEOBMEDZENE. «

shoptetDoplnok Shoptet dokáže spárovať produkty a sklady vo vašom e-shope s produktami v dotykovej pokladnici. Po úspešnom prepojení sa potom predaje uskutočnené v e-shope prenesú do Dotykačky ako skladové pohyby. Doplnok využíva rozhranie API služby Shoptet.

 

uziv_tip_icon

youtube-3233 Kompletné video s popisom a príkladmi fungovania doplnku nájdete na YouTube kanáli spoločnosti Shoptet (v českom jazyku).

 

Postup pripojenia v skratke:

1.Doplňte k jednotlivým produktom jednoznačné EAN kódy.

2.Do Shoptetu nainštalujte doplnok (rozšírenie) Dotykačka a prepojte ho s vašim cloudom.

3.Voliteľne naimportujte produkty z Dotykačky do Shoptetu alebo opačne. Prenesú sa len produkty s EAN kódmi.

4.V doplnku napárujte sklady v Shoptete so skladmi v Dotykačke.

5.Spustite synchronizáciu stavu skladov.

6.Voliteľne povoľte automatickú synchronizáciu vybraných vlastností produktov medzi Dotykačkou a Shoptetom.

 

dulezite_sdeleni_icon

Párovanie produktov medzi pokladňou a e-shopom prebieha na základe EAN kódov. Tie musia byť pre každý produkt na oboch stranách unikátne. Pokiaľ bude viac produktov s rovnakým EAN kódom v Dotykačke či Shoptete, nedôjde k ich spárovaniu. Pred vlastným prepojením e-shopu a Dotykačky tak odporúčame najprv skontrolovať na oboch stranách správne zadané EAN kódy, a prípadne aj vytvorené sklady pre vzájomné prepojenie.

Aby doplnok správne fungoval, musí byť v Dotykačke vytvorená aspoň jedna kategória s jedným produktom.

V poli Shoptet ID nepoužívajte znak lomítka "/", ktorý je automaticky do poľa pridaný, ak vytvoríte varianty produktu. Shoptet API s týmto znakom nevie pracovať.

Pri párovaní skladov medzi Shoptetom a Dotykačkou musí byť vždy zachovaný pomer 1:1. Viac skladov v Shoptete nesmie byť napárovaných na jeden rovnaký sklad v Dotykačke.

 

Ako prepojiť e-shop na platforme Shoptet s Dotykačkou?

+Krok 1: Pridanie EAN kódov k produktom

+Krok 2: Inštalácia doplnku a pripojenie ku cloudu Dotykačka

+Krok 3: Konfigurácia doplnku

+Krok 4: Synchronizácia skladov a vlastností produktov

 

Hotovo, teraz sa pri predaji v e-shope upravia skladové zásoby aj v Dotykačke. To môžete overiť vo Vzdialenej správe na záložke Sklady » Stavy skladov.

 

poznamka_icon

Pokiaľ potrebujete prepojiť e-shop s iným cloudom, v doplnku na záložke Synchronizácia najprv zrušte prepojenie a potom spárujte doplnok s novým cloudom.

nahorTáto príručka má len informatívny charakter a neposkytuje žiadne záruky. Uvedené špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Obrázky a schémy majú len informatívny charakter. Vzhľad a funkcie zariadenia a softvéru sa môžu líšiť v závislosti od aktuálnej verzie produktu a aplikácií.

Vytvorené s od Dotykačky. ©2023 Dotykačka ČR s.r.o.

  


Keyboard Navigation

F7 for caret browsing
Hold ALT and press letter

This Info: ALT+q
Page Header: ALT+h
Topic Header: ALT+t
Topic Body: ALT+b
Contents: ALT+c
Search: ALT+s
Exit Menu/Up: ESC