Ak chcete správne zobraziť obsah, povoľte JavaScript.

Webhooky sú užívateľsky definované HTTP volania, ktoré umožňujú, na základe určitej udalosti v Dotykačke, vykonať definovanú akciu, napr. poslať informáciu o skladovom pohybe do e-shopu apod. Táto funkcia je určená pre vývojárov.

clip0135

 

poznamka_icon

Ak máte Vzdialenú správu prepojenú a synchronizovanú s doplnkom Shoptet, automaticky sa vytvoria príslušné webhooky na synchronizáciu skladových zásob a vlastností produktov so systémom Shoptet. Tieto webhooky neupravujte ani neodstraňujte.

nahor


 

Pre lepšiu integráciu pokladničného systému Dotykačka je možné zaregistrovať webhooky, ktoré zasielajú na zadanú adresu informácie o zmene jednotlivých entít.

Aktuálne sú podporované webhooky pre nasledujúce entity:

Skladové pohyby (na konkrétnom sklade)

Predajné položky (produkty)

Pohyby bodov pri zákazníckom účte

Realizované predaje

Rezervácie

 

Pre jednu entitu je možné mať definovaných viac webhookov. Pri každom z nich je možné definovať, či bude volaný jednou z dvoch metód:

GET: Požiadavka slúži ako ping a neobsahuje žiadne dáta.

POST: Požiadavka obsahuje v tele JSON list obsahujúci jeden alebo viac záznamov.

 

Príklady požiadaviek (POST)

Skladové pohyby

[

 {

   "avgpurchasepricewithoutvat": null,

   "branchid": 193440357,

   "created": 1567787960104,

   "currency": "CZK",

   "employee_id": 0,

   "inventoryid": null,

   "invoicenumber": null,

   "note": null,

   "order_id": 2.4137645982054e+15,

   "product_id": 8.0311313152812e+14,

   "purchasepricewithoutvat": null,

   "quantity": "-1",

   "quantitystatus": "0",

   "stocktransactionid": null,

   "stocklogid": 3.0390946566338e+15,

   "supplier_id": null,

   "transactiontype": "SALE",

   "unit": "Piece",

   "warehouseid": 193440357,

   "synced": 0,

   "versiondate": 1567787960230

 }

]

nahor

Predajné položky

[

 {

   "bitflags": 1536,

   "ctlg_amount_id": null,

   "ctlg_bind_type": null,

   "ctlg_item_id": null,

   "categoryid": 3.3955730426472e+14,

   "currency": null,

   "deleted": 0,

   "description": "",

   "discountpercent": "0",

   "discountpermitted": 1,

   "display": 1,

   "dnids": null,

   "ean": "",

   "eetsubjectid": null,

   "hexcolor": "#BA68C8",

   "marginmin": null,

   "modifiedby": "0",

   "name": "bdtest",

   "noteslist": null,

   "onsale": 0,

   "packaging": "1",

   "plu": "",

   "points": "0",

   "pricewithvat": "50",

   "pricewithoutvat": "43.47826086956522",

   "productid": 2.112090313741e+15,

   "purchasepricewithoutvat": "15",

   "requirespriceentry": 0,

   "sortorder": 1.3297681284524e+18,

   "stockdeduct": 1,

   "stockoverdraft": "ALLOW",

   "stockquantity": "-60",

   "subtitle": "238378",

   "supplier_id": null,

   "supplierproductcode": null,

   "tagslist": null,

   "units": "Piece",

   "vat": "1.15",

   "canonicalname": "bdtest",

   "numcanonicalname": "238378",

   "synced": 0,

   "versiondate": 1567787059475,

   "unitsmeasurement": null,

   "packagingmeasurement": null

 }

]

nahor

Pohyby bodov pri zákazníckom účte

[

 {

   "branch_id": 193440357,

   "created": 1567787831505,

   "customer_id": 3.9025083776719e+14,

   "employee_id": 0,

   "id": 2.7090307149034e+15,

   "note": null,

   "order_id": 1.2803012539544e+15,

   "pointgroup": 1,

   "points": "1",

   "synced": 0,

   "versiondate": 1567787831505

 }

]

nahor

Táto príručka má len informatívny charakter a neposkytuje žiadne záruky. Uvedené špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Obrázky a schémy majú len informatívny charakter. Vzhľad a funkcie zariadenia a softvéru sa môžu líšiť v závislosti od aktuálnej verzie produktu a aplikácií.

Vytvorené s od Dotykačky. ©2024 Dotykačka ČR s.r.o.

  

Keyboard Navigation

F7 for caret browsing
Hold ALT and press letter

This Info: ALT+q
Page Header: ALT+h
Topic Header: ALT+t
Topic Body: ALT+b
Contents: ALT+c
Search: ALT+s
Exit Menu/Up: ESC