Happy Hours

<< Kliknite pre zobrazenie obsahu >>

Happy Hours

Navigácia:  Vzdialená správa > Panel záložiek > Zoznamy > Produkty > Ceny >

icon_happyhours

» K dispozícii len v Dotykačke NAPLNO a vyššie. «

Funkcia Happy Hours umožňuje dočasne nastaviť inú cenu namiesto štandardnej ceny produktu. Rozdielna cena bude platiť pre stanovený interval definovaný dvoma dátumami, dňom (dňami) v týždni a časom. Ak potrebujete rozlišovať cenu len na základe dátum od do, použite jednoduchšiu funkciu Plán cien.

Príklad využitia Happy Hours:

V marci spustíte akciu, v rámci ktorej budete každý víkend predávať určitý výrobok za zníženú cenu. Od apríla sa však bude výrobok opäť ponúkať za štandardnú cenu.

 

Ako dočasne nastaviť inú cenu?

1_icon

Vo Vzdialenej správe rozbaľte záložku Zoznamy » Produkty. V záhlaví kliknite na Ceny 01 a vpravo potom na tlačidlo + Pridať 02. Tlačidlami 03 je možné vytvorené pravidlá upraviť, zmazať či exportovať do .csv súboru a neskôr naimportovať.

Ceny

 

2_icon

Na záložke Happy Hours 01 vyberte produkt, ktorého cenu chcete dočasne upraviť, a pomocou tlačidla 02 ho pridajte na pravú stranu. Teraz môžete upraviť vlastnosti pravidla (cenovej akcie).

happy1

 

3_icon

Zadajte Názov akcie 03, z rozbaľovacej ponuky Pokladnica vyberte pokladňu, v ktorej bude udalosť aktívna 04 a nastavte trvanie  a vlastnosti udalosti 05. Ak chcete nastaviť dátum začiatku a konca, prepnite prepínače do polohy ON.

V časti 05 tiež uveďte, v ktorých dňoch a v akom časovom intervale sa pravidlo uplatňuje. Nastavenie času je vždy dvojstupňové pre hodiny a minúty.

Nakoniec zadajte cenu a pomocou tlačidla Uložiť 07 cenovú akciu uložte. Cenu môžete zadať do poľa 06 buď v konkrétnej čiastke, alebo stačí zadať hodnotu zľavy alebo navýšenia v percentách, napr. -20. Automaticky sa vypočíta odpovedajúca cena.

Tlačidlom 08 je možné naimportovať vopred vyexportované pravidlá, viď predchádzajúci krok.  Maximálny počet produktov vo všetkých cenových pravidlách by nemal presiahnuť 1000.

 

V nastavenom čase sa cena výrobku na vybranej pokladnici automaticky upraví. Po uplynutí nastaveného času sa cena produktu automaticky vráti na pôvodnú hodnotu.

 

poznamka_icon

V prípade prekrývajúcich sa pravidiel platí vždy pravidlo, ktoré má najnižšiu cenu produktu.

nahor