Ak chcete správne zobraziť obsah, povoľte JavaScript.

Ak používate platobný terminál, ktorý Dotykačka podporuje, pokladnica s ním bude komunikovať. Suma, ktorá sa má zaplatiť, sa potom prenesie na platobný terminál. Každý terminál však môžete používať aj samostatne a sumu na termináli zadávať ručne.

Platba kartou je predvolene povolená. Možnosti tohto spôsobu platby môžete upraviť v Nastaveniach pokladnice v časti Platobné metódy. Na odlíšenie platieb platených stravovacími kartami je možné aktivovať platobnú metódu Elektronická stravenka.

 

 

dulezite_sdeleni_icon

Aby platobný terminál správne komunikoval s pokladňou, je potrebné najprv nainštalovať Ovládač platobného terminálu na pokladnicu a správne ho nakonfigurovať. Postup pripojenia terminálu a nastavenia ovládača platobného terminálu je opísaný v tejto kapitole.

 

Platba kartou s pripojeným platobným terminálom

1_icon

V platobnom dialógu vyberte platbu kartou platobná metóda Platobná karta alebo Elektronická stravenka), zobrazí sa dialógové okno s informáciou o prebiehajúcej transakcii. V tomto okamihu sa Dotykačka pripojí k platobnému terminálu.

clip1069

 

2_icon

Suma, ktorá sa má zaplatiť, sa zobrazí na displeji terminálu a terminál čaká na priloženie platobnej karty či smartfónu. V prípade terminálu Dotypay sa v záhlaví zobrazí stĺpec 01, ktorý označuje časový limit transakcie. V tejto lehote musíte platbu fyzicky vykonať, inak bude transakcia automaticky zrušená.

Dotykačka spolu s podporovanými platobnými terminálmi umožňuje zákazníkovi zadať prepitné na termináli pred samotnou platbou. Ďalšie informácie o prepitnom nájdete v kapitole Chytré prepitné.

clip1071
clip1070

 

uziv_tip_icon

clip1104Na termináli Dotypay je možné nastaviť individuálne voľby (tlačidlá) prepitného. Zákazník tak môže na displeji terminálu vybrať z predvolených možností (prepitné v %, prepitné v Sk, bez prepitného či iná čiastka, ktorú zadá ručne). Vzhľad obrazovky si môžete sami navrhnúť, obrazovka nie je obmedzená počtom polí. Úpravu obrazovky sprepitného vykonáte po prihlásení na portáli Dotypay.

 

3_icon

Po priložení karty sa na termináli alebo na pokladničnej tlačiarni vytlačí potvrdenka elektronickej platby. Dotykačka automaticky uzavrie účet a označí ho ako zaplatený.

 

poznamka_icon

Aby bolo možné spárovať vystavený doklad s platbou vykonanou na platobnom termináli, Dotykačka odošle variabilný symbol platobnému terminálu pre každú transakciu a dostane späť ID platobnej transakcie. Variabilný symbol a ID transakcie nájdete v detaile účtenky vo Vzdialenej správe. Vďaka tomu je možné ľahko spárovať elektronické platby v pokladnici s bankovým výpisom.

Ak rozdelíte spôsob platby na platbu kartou a elektronickú stravenku Dotykačka odošle jednotlivé platby na platobný terminál samostatne, počká na ich uskutočnenie a potom vytlačí potvrdenku.

 

nahor


 

Čo mám robiť, ak platba neprebehne?

Ak sa vyskytne problém s platbou, stlačte tlačidlo späť 02 alebo počkajte. Ak sa vám nepodarí pripojiť k platobnému terminálu, vrátite sa do platobného dialógu s možnosťou vybrať iný typ platby alebo v prípade potreby platbu kartou zopakovať. Problémom môže byť zvyčajne nesprávne pridelená IP adresa , ktorá je v konflikte s iným zariadením, alebo nemôžete správne komunikovať s terminálom kvôli problému v miestnej sieti (slabý signál Wifi, nesprávne nakonfigurovaný router atď.).

clip1072

 

1_icon

Ak počas komunikácie s platobným terminálom stlačíte tlačidlo späť 02, budú k dispozícii nasledujúce možnosti:

1.ÁNO, VYSTAVIŤ DOKLAD - Použite, ak zákazník skutočne vykonal transakciu kartou a z dôvodu poruchy komunikácie / siete sa informácie nevrátili do pokladnice.

dulezite_sdeleni_icon

Pozor, ak vyberiete možnosť ÁNO, VYSTAVIŤ DOKLAD, môže nastať situácia, že platba nebude prenesená do platobného terminálu, ale bude označená ako zaplatená kartou a uzavretá v pokladni. Preto pred výberom tejto možnosti vždy najprv skontrolujte na platobnom termináli, či bola platba vykonaná a potom ju na pokladni uzavrite.

 

2.NIE, ZMENIŤ TYP PLATBY - Použite, ak platba nebola na termináli skutočne vykonaná. Potom sa vráťte do platobného dialógu a vyberte iný spôsob platby.

dulezite_sdeleni_icon

Keďže pokladnica nemôže overiť, či sa transakcia na termináli uskutočnila alebo nie, je v tomto prípade potrebné v ďalšom dialógu okne potvrdiť, že sa transakcia na platobnom termináli neuskutočnila alebo bola naozaj zrušená používateľom.

clip1073

 

3.POČKAŤ - Pokusy o nadviazanie komunikácie budú pokračovať. Táto možnosť je k dispozícii len vtedy, keď je počas komunikácie s platobným terminálom stlačené tlačidlo späť.

nahor

2_icon

Ak sa pokladni nepodarí nadviazať spojenie s platobným terminálom, zobrazí sa dialógové okno s nasledujúcimi možnosťami:

1.ZMENIŤ PLATOBNÚ METÓDU - Použite, ak platba nebola na termináli vykonaná . Potom sa vráťte do platobného dialógu a vyberte iný spôsob platby.

2.OPAKOVAŤ TRANSAKCIU - Dotykačka sa pokúsi obnoviť komunikáciu. Použite, ak sa vám podarilo vyriešiť poruchu komunikácie medzi pokladňou a terminálom.

 

 

V ďalšej kapitole je opísaný spôsob riešenia problémov pri zlyhaní komunikácie medzi pokladňou a platobným terminálom.

nahor


 

Platba kartou bez pripojeného platobného terminálu

Ak používate platobný terminál samostatne, tj. nie je pripojený k pokladnici, platba kartou je veľmi jednoduchá. Zaplatená suma sa však musí na platobnom termináli zadať ručne. V platobnom dialógu vyberte spôsob platby Platobná karta alebo Elektronická stravenka. Účet bude uzavretý a označený ako zaplatený kartou. Potom zadajte rovnakú sumu na platobnom termináli a vykonajte platbu.

 

dulezite_sdeleni_icon

Ak používate platobný terminál výlučne samostatne, ovládač platobného terminálu nesmie byť v pokladnici nainštalovaný. V opačnom prípade sa pokladňa pokúsi komunikovať s platobným terminálom a bude čakať na jeho odpoveď.

nahor

Táto príručka má len informatívny charakter a neposkytuje žiadne záruky. Uvedené špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Obrázky a schémy majú len informatívny charakter. Vzhľad a funkcie zariadenia a softvéru sa môžu líšiť v závislosti od aktuálnej verzie produktu a aplikácií.

Vytvorené s od Dotykačky. ©2024 Dotykačka ČR s.r.o.

  

Keyboard Navigation

F7 for caret browsing
Hold ALT and press letter

This Info: ALT+q
Page Header: ALT+h
Topic Header: ALT+t
Topic Body: ALT+b
Contents: ALT+c
Search: ALT+s
Exit Menu/Up: ESC