Ak chcete správne zobraziť obsah, povoľte JavaScript.

V niektorých prípadoch môže byť vhodné vrátiť predvolené nastavenia dotykovej pokladnice. Ak to urobíte, pokladnica sa obnoví na predvolené výrobné nastavenia a všetky nainštalované aplikácie a ostatné údaje v pokladnici sa odstránia. Pokladňa bude v rovnakom stave ako pri prvom zapnutí.

Ak bola pokladnica pri aktivácii stabilne pripojená k internetu a spárovaná s webovým úložiskom - cloudom, dáta z pokladnice zostanú až do obnovenia výrobných nastavení vo Vzdialenej správe.

 

dulezite_sdeleni_icon

Po obnovení továrenského nastavenia nebude pokladnica obsahovať žiadne údaje a bude v rovnakom stave, ako keď ste ju spustili prvýkrát. Budete musieť začať od začiatku, tj. pripojiť pokladnicu k internetu, k Vzdialenej správe, nainštalovať a nastaviť pokladničné aplikácie a vykonať ďalšie kroky. Budete preto potrebovať licenčný kľúč a prihlasovacie údaje do Vzdialenej správy.

Ak používate prepojený platobný terminál, musíte ho po obnovení výrobných nastavení znova spárovať. Odporúčame skopírovať vložené IP adresy z nastavení Ovládača platobného terminálu a po preinštalovaní aplikácií ich opäť do Ovládača platobného terminálu vložiť.

Postup obnovenia továrenského nastavenia sa môže líšiť v závislosti od typu používanej pokladnice. Nižšie uvedené kroky sa vzťahujú na 15" pokladnicu.

 

Ako obnoviť továrenské nastavenia?

1_icon

Stiahnite hornú lištu hodín a ťuknite na ikonu ozubeného kolieska. Tým sa dostanete do nastavenia systému Android.

Nastavení Wifi

 

2_icon

V nastaveniach systému Android ťuknite na položku Systém a potom na položku Možnosti resetovania.

U starších pokladníc v nastaveniach systému Android ťuknite na položku Zálohovanie a obnova alebo Resetovať možnosti a potom na položku Obnovenie výrobných nastavení alebo Vymazať dáta (továrenský reset).

Screenshot_20240314-191109b
clip0115

 

3_icon

Ťukněte na volbu Vymazat data (tovární reset) a potvrďte vymazání všech dat.

U starších pokladníc ťuknite na tlačidlo RESETOVAŤ TABLET. Ak je pokladnica pri spustení chránená PIN kódom, je potrebné tento PIN zadať.

clip0116

 

Pokladňa sa teraz reštartuje a prebehne proces vymazania všetkých údajov a vrátenia systému do predvolených nastavení. Tento proces môže trvať niekoľko minút. Po reštartovaní pokladnice sa z nej odstránia všetky údaje a predchádzajúce nastavenia.

nahorTáto príručka má len informatívny charakter a neposkytuje žiadne záruky. Uvedené špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Obrázky a schémy majú len informatívny charakter. Vzhľad a funkcie zariadenia a softvéru sa môžu líšiť v závislosti od aktuálnej verzie produktu a aplikácií.

Vytvorené s od Dotykačky. ©2024 Dotykačka ČR s.r.o.

  


Keyboard Navigation

F7 for caret browsing
Hold ALT and press letter

This Info: ALT+q
Page Header: ALT+h
Topic Header: ALT+t
Topic Body: ALT+b
Contents: ALT+c
Search: ALT+s
Exit Menu/Up: ESC