Ak chcete správne zobraziť obsah, povoľte JavaScript.

7nefiskalizovat_doklad

Zvolením tejto voľby nedôjde k fiškalizácii (zaevidovaniu) konkrétneho účtu. Účet môžete vytlačiť a uzavrieť, transakcia ale nebude odoslaná na servery finančnej správy. Aby bola táto možnosť k dispozícii, je nutné ju povoliť v nastaveniach eKasy.

Na nefiškalizovaný (nezaevidovaný) doklad budete upozornený preškrtnutým E a tiež informáciou v okne Účet nad celkovou čiastkou na zaplatenie. Tento postup je potrebné zopakovať zakaždým, keď budete chcieť vystaviť účet bez fiškalizácie (evidencie).

okno_ucet_fisk3b_800_edge_dr

 

dulezite_sdeleni_icon

Pamätajte na to, že fiskalizovať (evidovať) či nefiskalizovať (neevidovať) je možné len celú účtenku. Pokiaľ teda máte na jednej účtenke produkty, ktoré sa fiskalizujú (evidujú) spoločne s produktmi, ktoré fiskalizovať (evidovať) nechcete, musíte jednotlivé produkty na účtenke rozdeliť a zaplatiť zvlášť. Ideálne však vždy fiskalizované (zaevidované) a nefiskalizované (nezaevidované) produkty účtujte samostatne.

 

Ako skontrolovať, či bol účet fiškalizovaný?

Prehľad fiškalizovaných alebo nefiškalizovaných dokladov nájdete na pokladnici v Histórii alebo vo webovom rozhraní Vzdialenej správy.

nahor

Späť na pokročilé možnosti účtu

Táto príručka má len informatívny charakter a neposkytuje žiadne záruky. Uvedené špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Obrázky a schémy majú len informatívny charakter. Vzhľad a funkcie zariadenia a softvéru sa môžu líšiť v závislosti od aktuálnej verzie produktu a aplikácií.

Vytvorené s od Dotykačky. ©2024 Dotykačka ČR s.r.o.

  

Keyboard Navigation

F7 for caret browsing
Hold ALT and press letter

This Info: ALT+q
Page Header: ALT+h
Topic Header: ALT+t
Topic Body: ALT+b
Contents: ALT+c
Search: ALT+s
Exit Menu/Up: ESC