Ak chcete správne zobraziť obsah, povoľte JavaScript.

Kvalitné pokrytie bezdrôtovým signálom je nevyhnutné na bezproblémovú prevádzku mobilného čašníka. Mobilný čašník komunikuje s pokladňou prostredníctvom Wifi. Vaša Wifi sieť by preto mala spĺňať tieto požiadavky:

Samostatná (izolovaná) sieť Wifi, ktorú nepoužívajú zákazníci ani zamestnanci.

Viditeľnosť siete medzi pokladňou a mobilnými čašníkmi z každého segmentu siete (pokladňa a mobilní čašníci v rovnakej sieti Wifi).

Stabilné pokrytie všetkých miest, kde sa mobilný čašník používa.

Podpora Network Service Discovery (protokoly DNS-SD (service discovery) + Multicast DNS (mDNS).

Stratovosť paketov (Packet loss) < 10 %, ping < 10 ms

 

 

Ako mobilný čašník Komunikuje?

Na zabezpečenie toho, aby komunikácia medzi pokladňou a mobilnými čašníkmi nebola závislá od IP adries zariadení, používa mobilný čašník službu Android Network Service Discovery. Pomocou tejto služby mobilný čašník automaticky vyhľadáva dotykové pokladnice v sieti a ponúka ich na pripojenie. Výhodou tohto riešenia je, že komunikácia medzi pokladňou a mobilnými čašníkmi nezávisí od IP adries jednotlivých zariadení. Ak sa IP adresy pokladnice alebo mobilných čašníkov zmenia, nebude to mať vplyv na vzájomnú komunikáciu.

Prípadne je možné v aplikácii Mobilný čašník zadať pevnú IP adresu pokladnice. Mobilný čašník potom komunikuje s pokladňou prostredníctvom tejto IP adresy. V tomto prípade je však potrebné zabezpečiť, aby pokladnica mala skutočne rezervovanú IP adresu, ktorá sa nemení.

nahor


 

Odporúčané nastavenia siete

Pokiaľ nie sú aktívne prvky, ktoré zaisťujú sieťové pokrytie a internetové pripojenie vo vašej prevádzke, vhodne zvolené a nastavené, môže dochádzať k problémom s pokladničným systémom. Ide o výpadky komunikácie medzi pokladňou a ostatnými zariadeniami, ako sú platobné terminály alebo mobilní čašníci či výpadky pri platbách kartou. Prípadne sa v reálnom čase neprenášajú realizované pokladničné operácie do Vzdialenej správy. Stabilná a správne nastavená sieť v prevádzke je teda pre fungovanie Dotykačky a ich pokladničných periférií veľmi dôležitá.

 

dulezite_sdeleni_icon

Kvalitné sieťové pokrytie prevádzky a vhodné nastavenie siete je čisto v kompetencii zákazníka a Dotykačka za ne nenesie žiadnu zodpovednosť.

 

Nesprávne vybudovaná alebo nakonfigurovaná sieť alebo nestabilné pripojenie k internetu sa prejavuje týmito príznakmi:

V Dotykačce na hlavnej obrazovke svieti ikona cloudu označujúca pripojenie k Vzdialenej správe (cloud) na červeno. To znamená, že synchronizácia medzi pokladnicou a Vzdialenou správou neprebieha.

LAN / Wifi tlačiareň účtenky alebo objednávky netlačí alebo tlač nepravidelne vypadáva.

Mobilné pokladnice majú dlhý čas odozvy, na presun alebo zatvorenie účtu musíte počkať niekoľko sekúnd.

Platby kartou neprebiehajú cez pripojené platobné terminály.

Platobné terminály Dotypay pri platbe hlásia chybu pripojenia.k transakčnému centru.

Počas silnej prevádzky má celý pokladničný systém dlhý čas odozvy.

 

Ak sa vo vašej prevádzke vyskytujú vyššie opísané problémy pri používaní Dotykačky, mobilných čašníkov alebo platobných terminálov, odporúčame vám venovať pozornosť správnemu nastaveniu siete.

 

uziv_tip_icon

Najjednoduchšou a najrýchlejšou cestou, ako overiť, či problémy pokladničného systému nie sú spôsobené sieťou vo vašej prevádzke, je hotspot. Hotspot zapnite na akomkoľvek mobilnom telefóne s dátovými službami a dočasne pokladňu aj ostatné pokladničné periférie na tento hotspot pripojte. Pokiaľ bude všetko fungovať na hotspote správne, je potrebné sa zamerať na úpravu siete na prevádzke.

 

Požiadavky na sieťové prostredie pre pokladničný systém Dotykačka

sit

 

1_icon

Oddelená samostatná bezdrôtová sieť pre pokladne a pokladničné periférie. Veľmi odporúčame použiť samostatné aktívne prvky (routery). Napr, jeden pre zákaznícku sieť a druhý pre pokladničný systém Dotykačka. Nezabudnite obe siete chrániť šifrovaním aspoň na úrovni WPA2.

2_icon

Tlačiarne účteniek a objednávok (bonov) pripojené neprerušovaným ethernetovým káblom priamo na routeru.

3_icon

Kanál vyhradenej bezdrôtovej siete nakonfigurovaný tak, aby nebol prekrytý dosahom iných kanálov. Ak vaša Wifi router používa napr. kanál 1, ďalšia sieť by mala používať kanál o +2 vyšší (alebo nižší), t. j. aspoň kanál 3, lepšie 4.

4_icon

Ak nemôžete použiť samostatný router, musíte pre každé pokladničné zariadenie vyhradiť samostatný rozsah adries IP mimo servera DHCP. Je totiž potrebné, aby každé zariadenie (pokladňa, platobný terminál, mobilný čašník, zákaznícky displej) malo pridelenú statickú IP adresu. Je tiež nevyhnutné, aby router zvládal dve samostatné Wifi siete, jednu pre Dotykačku a druhú pre návštevníkov. Riešenie s jedným routerom však dôrazne neodporúčame, predovšetkým z kapacitných dôvodov.

5_icon

Na routery povoľte porty TCP/UDP 7500, 443, 7921 a 37690, ktoré sú potrebné na komunikáciu platobných terminálov Dotypay. Router by mal podporovať aj protokoly Network Service Discovery (DNS-SD (Service Discovery) + Multicast DNS (mDNS)). Strata paketov by mala byť < 10 %, ping < 10 ms.

6_icon1

Nemiešajte sieťové prvky od rôznych značiek a dodávateľov. Vždy používajte sieťové zariadenia (routery, AP) len od jedného výrobcu.

 

poznamka_icon

Ak používate prístupové body (AP) na pokrytie priestorov a pri prepínaní z jedného AP na druhý dochádza k oneskoreniu, skúste nastaviť minimálnu silu signálu na úrovni jednotlivých AP (RSSI). Je to vysvetlené napríklad v tomto článku pre Unifi.

nahor


 

Strata sieťového pripojenia

Pokiaľ mobilný čašník stratí kontakt s pokladňou alebo je mimo dosahu Wifi siete, bude zobrazené nasledujúce upozornenie. V takom prípade skontrolujte funkčné sieťové pokrytie, či je mobilný čašník pripojený k správnej Wifi sieti alebo sa presuňte späť do miesta pokrytia bezdrôtovým signálom. Akonáhle bude komunikácia s pokladnicou opäť naviazaná, mobilný čašník automaticky obnoví svoju činnosť.

Každú transakciu vykonanú mobilným čašníkom dotyková pokladnica v rámci naviazanej komunikácie potvrdzuje. Dáta vo všetkých zariadeniach by tak mali byť, aj v prípade dočasného výpadku siete, zhodné.

clip1098

nahor

Táto príručka má len informatívny charakter a neposkytuje žiadne záruky. Uvedené špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Obrázky a schémy majú len informatívny charakter. Vzhľad a funkcie zariadenia a softvéru sa môžu líšiť v závislosti od aktuálnej verzie produktu a aplikácií.

Vytvorené s od Dotykačky. ©2024 Dotykačka ČR s.r.o.

  

Keyboard Navigation

F7 for caret browsing
Hold ALT and press letter

This Info: ALT+q
Page Header: ALT+h
Topic Header: ALT+t
Topic Body: ALT+b
Contents: ALT+c
Search: ALT+s
Exit Menu/Up: ESC