Sieťové požiadavky

<< Kliknite pre zobrazenie obsahu >>

Sieťové požiadavky

Navigácia:  Mobilný čašník (Mobilný terminál) >

Kvalitné pokrytie bezdrôtovým signálom je nevyhnutné na bezproblémovú prevádzku Mobilného čašníka. Mobilný čašník komunikuje s pokladňou prostredníctvom Wifi. Vaša Wifi sieť by preto mala spĺňať tieto požiadavky:

Samostatná (izolovaná) sieť Wifi, ktorú nepoužívajú zákazníci ani zamestnanci.

Viditeľnosť siete medzi pokladňou a mobilnými čašníkmi z každého segmentu siete (pokladňa a mobilní čašníci v rovnakej sieti Wifi).

Stabilné pokrytie všetkých miest, kde sa mobilný čašník používa.

Podpora Network Service Discovery (protokoly DNS-SD (service discovery) + Multicast DNS (mDNS).

Stratovosť paketov (Packet loss) < 10 %, ping < 10 ms

 

Ako mobilný čašník Komunikuje?

Na zabezpečenie toho, aby komunikácia medzi pokladňou a Mobilnými čašníkmi nebola závislá od IP adries zariadení, používa služba Mobilný čašník Android Network Service Discovery. Pomocou tejto služby Mobilný čašník automaticky vyhľadáva dotykové pokladnice v sieti a ponúka ich na pripojenie. Výhodou tohto riešenia je, že komunikácia medzi pokladňou a Mobilnými čašníkmi nezávisí od IP adries jednotlivých zariadení. Ak sa IP adresy pokladnice alebo Mobilných čašníkov zmenia, nebude to mať vplyv na vzájomnú komunikáciu.

Prípadne je možné v aplikácii Mobilný čašník zadať pevnú IP adresu pokladnice. Mobilný čašník potom komunikuje s pokladňou prostredníctvom tejto IP adresy. V tomto prípade je však potrebné zabezpečiť, aby pokladnica mala skutočne rezervovanú IP adresu, ktorá sa nemení.

 

dulezite_sdeleni_icon

Za bezdrôtové pokrytie je zodpovedný výlučne zákazník a Dotykačka zaň nezodpovedá. Technická podpora sa poskytuje len pre základné funkcie samotnej aplikácie a nevzťahuje sa na problémy spôsobené nedostatočnou kvalitou siete.

nahor


 

Strata sieťového pripojenia

Pokiaľ Mobilný čašník stratí kontakt s pokladňou alebo je mimo dosahu Wifi siete, bude zobrazené nasledujúce upozornenie. V takom prípade skontrolujte funkčné sieťové pokrytie, či je Mobilný čašník pripojený k správnej Wifi sieti alebo sa presuňte späť do miesta pokrytia bezdrôtovým signálom. Akonáhle bude komunikácia s pokladnicou opäť naviazaná, Mobilný čašník automaticky obnoví svoju činnosť.

Každú transakciu vykonanú Mobilným čašníkom dotyková pokladnica v rámci naviazanej komunikácie potvrdzuje. Dáta vo všetkých zariadeniach by tak mali byť, aj v prípade dočasného výpadku siete, zhodné.

screenshot_20170719-141642

nahor