Platobný terminál LAN

<< Kliknite pre zobrazenie obsahu >>

Platobný terminál LAN

Navigácia:  Príprava pokladnice > Pripojenie periférií > Pripojenie a konfigurácia platobného terminálu >

Táto kapitola opisuje, ako nastaviť ovládač platobného terminálu pre terminál pripojený k sieti LAN. Nasledujúci postup súvisí s predchádzajúcou kapitolou Pripojenie a konfigurácia platobného terminálu.

 

dulezite_sdeleni_icon

Správne nastavenie platobného terminálu a ovládača zvyčajne vykonáva technik dodávateľa terminálu. Preto neodporúčame zasahovať do nastavení ovládača. Nesprávne nastavenie môže spôsobiť stratu komunikácie medzi pokladňou a platobným terminálom. Zmena nastavení môže znamenať opätovnú platenú návštevu technika.

Nasledujúci postup je určený len pre pokročilých užívateľov!

 

Nastavenie ovládača platobného terminálu pre pripojenie k sieti LAN

1_icon

Po ťuknutí na možnosť LAN (pozri predchádzajúcu časť) zadajte IP adresu terminálu, ktorú na termináli nastavil technik počas inštalácie. IP adresa musí byť vždy v tomto formáte XXX.XXX.XXX.XXX, napr. 192.168.1.20.

Po zadaní potrebných informácií ťuknite na OK.

clip0054

 

dulezite_sdeleni_icon

Ak nepoznáte IP adresu svojho terminálu, obráťte sa na svojho IT konzultanta alebo na zákaznícku linku poskytovateľa terminálu.
Terminály pripojené cez Wifi alebo Ethernet musia mať pevnú IP adresu a rovnako aj dotyková pokladňa.

 

2_icon

V spodnej časti sa zobrazia ďalšie možnosti konfigurácie v závislosti od vybraného poskytovateľa a pripojenia terminálu. Tu sa odporúča zapnúť funkciu Use NSD (automatické zisťovanie terminálov v sieti), ktorá pomôže bezchybnej komunikácii medzi pokladňou a terminálom.

clip1075

 

3_icon

Teraz máte možnosť skontrolovať, či je všetko správne nastavené a či pokladňa dokáže komunikovať s terminálom. Kliknutím na ZAPLATIŤ vykonať testovaciu transakciu vo výške 1 EUR pomocou skutočnej platobnej karty. Pomocou šípok vedľa jednotlivých možností vyberte typ transakcie 01 a menu 02 pre testovaciu transakciu. Ak je všetko správne nastavené, zobrazia sa informácie PREBIEHA TRANSAKCIA a na termináli sa zobrazí suma 1 EUR na zaplatenie. Túto platbu nemusíte dokončiť, stačí zrušiť transakciu priamo na termináli.

Ak pokladňa nedokáže komunikovať s platobným terminálom, zobrazí sa varovné hlásenie. V takom prípade sa obráťte na svojho IT poradcu alebo poskytovateľa terminálu na ďalší postup.

8b_800_edge

 

uziv_tip_icon

Odporúčame, aby ste testovaciu transakciu vykonali znova po vykonaní nasledujúcich krokov. Týmto spôsobom sa bezpečne overí, či pokladňa alebo terminál po opätovnom zapnutí nedostanú inú IP adresu. Pre fungujúcu komunikáciu je dôležité, aby sa IP adresa po opätovnom zapnutí zariadenia nezmenila a zostala vždy rovnaká.

Vypínanie a zapínanie pokladnice,

vypnutie a zapnutie platobného terminálu,

vypínanie a zapínanie aktívneho prvku (routeru), ktorý sa používa na vytvorenie siete a ktorý prideľuje IP adresy.

nahor