Hotovostný stroj

<< Kliknite pre zobrazenie obsahu >>

Hotovostný stroj

Navigácia:  Práca s pokladňou > Nastavenie aplikácie >

» K dispozícii len v Dotykačke NEOBMEDZENE. «

Aktivácia podpory pre samoobslužné pokladne dodávané spoločnosťou Albacon. Po aktivácii a nastavení IP adresy stroja dokáže pokladnica so samoobslužnou pokladnicou komunikovať.

 

dulezite_sdeleni_icon

V prípade aktívneho pripojenia k zariadeniu Albacon nie je možné pri otvorení / zavretí pokladnice doplniť jednotlivé platobné / pokladničné zostatky. Tie sa načítajú práve z pripojeného zariadenia.

Aby ste zabezpečili zhodu zostatkov hotovosti v Dotykačke aj v samoobslužnej pokladni Albacon, výbery hotovosti z pokladnice Albacon, keď je pokladnica Dotykačka otvorená, vykonávajte výhradne prostredníctvom tlačidla Príjem / výdaj. Tým sa zabezpečí, že zmena hotovosti bude správne zaznamenaná na oboch stranách. Prípadne výbery hotovosti z Albaconu realizujte až po zatvorení pokladnice Dotykačka.

 

clip0730

nahor