Čo robiť pri problémoch s tlačou?

<< Kliknite pre zobrazenie obsahu >>

Čo robiť pri problémoch s tlačou?

Navigácia:  Práca s pokladňou > Nastavenie aplikácie > Tlač >

Čo robiť pri problémoch s tlačou?

Ak sa netlačia účtenky alebo objednávky, skontrolujte správne nastavenie a funkciu tlačiarne. S tým vám pomôže táto kapitola. Pokračujte zvolením spôsobu pripojenia vašej tlačiarne:

 

clip0766
bt

nahor

Tlačiareň pripojená USB káblom

1.Skontrolujte, či je tlačiareň pripojená k napájaniu - kontrolka POWER na tlačiarni svieti.

2.Vypnite tlačiareň a pokladňu a skontrolujte, či je kábel USB správne pripojený na oboch stranách. V ideálnom prípade odpojte a znovu pripojte USB kábel. Potom zapnite obe zariadenia.

3.Ak máte iný  USB kábel, skúste ho vymeniť.

4.Ak z tlačiarne vychádza nepotlačený papier, skontrolujte, či je kotúč papiera vložený správnou teplocitlivou stranou nahor. Keď rýchlo prejdete prstom po strane citlivej na teplo, objaví sa čierna čiara.

5. Odstráňte USB tlačiareň v nastaveniach tlače v Dotykačke a znova ju pridajte a nastavte.

nahor

Tlačiareň pripojená cez Wifi sieť

1.Skontrolujte, či je tlačiareň pripojená k napájaniu - kontrolka POWER na tlačiarni svieti.

2.Skontrolujte, či Wifi sieť vo vašich priestoroch funguje. Skúste sa pripojiť k Wifi sieti pomocou iného zariadenia, napr. mobilného telefónu.

3.Pokladňa a tlačiareň musia byť pripojené k rovnakej Wifi sieti.

4.Reštartujte router (aktívny prvok), ktorá vytvára Wifi sieť.

5.Ak z tlačiarne vychádza nepotlačený papier, skontrolujte, či je kotúč papiera vložený správnou teplocitlivou stranou nahor. Keď rýchlo prejdete prstom po strane citlivej na teplo, objaví sa čierna čiara.

6.V nastaveniach tlače v Dotykačke Wifi tlačiareň odstráňte a znova ju pridajte a nastavte.

nahor

Tlačiareň pripojená LAN káblom (Ethernet)

1.Skontrolujte, či je tlačiareň pripojená k napájaniu - kontrolka POWER na tlačiarni svieti.

2.Skontrolujte, či sieť vo vašich priestoroch funguje. Skúste sa pripojiť k sieti pomocou iného zariadenia, napríklad počítača. Odpojte LAN kábel od tlačiarne a pripojte ho k počítaču.

3.Ak máte iný  LAN kábel, skúste ho vymeniť. LAN kábel nesmie byť stlačený medzi dverami a môže byť dlhý maximálne 10 metrov.

4.Pokladňa a tlačiareň musia byť pripojené k tej istej sieti, k tomu istému routeru (aktívnemu prvku), ktorý sieť vytvára.

5.Tlačiareň nie je možné pripojiť LAN káblom priamo k pokladnici. Obe zariadenia (pokladňa a tlačiareň) musia byť pripojené LAN káblom do routera.

6.Reštartujte router (aktívny prvok), ktorý vytvára sieť, ku ktorému sú pripojené pokladnica a tlačiareň.

7.Ak z tlačiarne vychádza nepotlačený papier, skontrolujte, či je kotúč papiera vložený správnou teplocitlivou stranou nahor. Ak rýchlo prejdete prstom po strane citlivej na teplo, objaví sa čierna čiara.

8.V nastaveniach tlače v Dotykačke LAN tlačiareň odstráňte a znova ju pridajte a nastavte.

nahor