Ak chcete správne zobraziť obsah, povoľte JavaScript.

Ak používate podporovaný platobný terminál, tu je odkaz na otvorenie ovládača platobného terminálu. Ovládač platobného terminálu je potrebný na to, aby Dotykačka mohla komunikovať s platobným terminálom. Ak je Ovládač platobného terminálu správne nastavený, Dotykačky jeho prostredníctvom automaticky odošle sumu platby platobnému terminálu a čaká na jeho odpoveď.

Podporované platobné terminály v spolupráci s Dotykačkou ponúkajú aj evidenciu prepitného, pri ktorej sa prepitné posiela na terminál samostatne a nie ako súčasť celkovej platby. To umožňuje správne daňové zaúčtovanie prepitného.

 

Vykonávať uzávierku terminálu s uzavretím pokladnice

Akonáhle uzavriete pokladnicu, na pripojenom podporovanom platobnom termináli sa vykoná uzávierka.

Vyžadovať zadanie variabilného symbolu pred platením účtenky

Pred platbou účtu kartou sa zobrazí dialóg na zadanie variabilného symbolu pre danú platbu.

 

poznamka_icon

Pokiaľ nie je ovládač platobného terminálu v dotykovej pokladni nainštalovaný, dôjde pri platbe kartou k zaevidovaniu platby na strane pokladnice a uzavretiu účtu. Následne je nutné na termináli naťukať čiastku k platbe ručne a platbu kartou tak realizovať samostatne.

nahor

Táto príručka má len informatívny charakter a neposkytuje žiadne záruky. Uvedené špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Obrázky a schémy majú len informatívny charakter. Vzhľad a funkcie zariadenia a softvéru sa môžu líšiť v závislosti od aktuálnej verzie produktu a aplikácií.

Vytvorené s od Dotykačky. ©2024 Dotykačka ČR s.r.o.

  

Keyboard Navigation

F7 for caret browsing
Hold ALT and press letter

This Info: ALT+q
Page Header: ALT+h
Topic Header: ALT+t
Topic Body: ALT+b
Contents: ALT+c
Search: ALT+s
Exit Menu/Up: ESC