Ak chcete správne zobraziť obsah, povoľte JavaScript.

Ak máte záujem používať rozhranie API Dotykačka v2, musíte postupovať podľa nižšie uvedených krokov a najprv požiadať prostredníctvom formulára o vygenerovanie autorizačných údajov (Client ID a Client Secret). Tieto sú potrebné na komunikáciu s rozhraním API.

API je k dispozícii zákazníkom s licenciou NAPLNO a NEOBMEDZENE. Na testovacie účely od nás dostanete špeciálny testovací licenčný kľúč. Tento kľúč aktivuje  pokladničnú aplikáciu Dotykačka a vytvorí testovací cloud. Takže netestujete na živých dátach.

 

1. krok: Žiadosť o prístup k API v2

Ak chcete komunikovať s rozhraním API v2, je nutné vyplniť tento registračný formulár klientskej aplikácie. Na základe detailne vyplneného formulára vás budeme kontaktovať, aby sme zistili ďalšie informácie o vašej žiadosti a vystavili vám Client ID a Client Secret, ktoré sú potrebné na používanie rozhrania API.

Poskytneme vám aj testovací licenčný kľúč. Tento licenčný kľúč použijete na vytvorenie testovacieho cloudu a na otestovanie integrácie.

 

2. krok: Inštalácia a aktivácia pokladní aplikácie Dotykačka

Prostredníctvom Dotykačka Marketplace si stiahnite a nainštalujte aplikáciu Dotykačka do svojho zariadenia. Pri prvom spustení je potrebné prejsť procesom aktivácie. Pri aktivácii použite pridelený licenčný kľúč. Po úspešnej aktivácii sa vytvorí testovacie cloudové úložisko (Vzdialená správa) a budete môcť začať používať pokladní aplikáciu vrátane cloudu.

 

3. krok: Informácie o možnostiach API v2

Teraz si pozrite API dokumentáciu, najmä časť Všeobecné (v anglickom jazyku), aby ste pochopili základné pojmy, dostupné spoločné funkcie a popisy schém. Jednotlivé funkcie API sú zoskupené podľa entít, ktoré spravujú.

uziv_tip_icon

Pre jednoduchšiu implementáciu existuje kolekcia pre Postman (v anglickom jazyku), ktorú postupne pridávame. Ak hľadáte knižnicu, ktorá vám uľahčí integráciu API v2, pozrite si časť Knižnice tretích strán (v anglickom jazyku).

 

4. krok: Autorizácia

Pridelené Client ID a Client Secret používate na pripojenie klientskej aplikácie k testovaciemu a neskôr k zákazníckemu cloudu. Ide o citlivé osobné údaje, ktoré by ste nemali nikomu poskytovať. Tieto údaje sú potrebné na získanie autorizačného (refresh) tokenu na pripojenie aplikácie. Pre každé volanie API potom budete potrebovať aj prístupový (access) token. Zvyšok postupu nájdete v kompletnej dokumentácii API v2 (v anglickom jazyku), kde je všetko popísané.

nahor

Táto príručka má len informatívny charakter a neposkytuje žiadne záruky. Uvedené špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Obrázky a schémy majú len informatívny charakter. Vzhľad a funkcie zariadenia a softvéru sa môžu líšiť v závislosti od aktuálnej verzie produktu a aplikácií.

Vytvorené s od Dotykačky. ©2024 Dotykačka ČR s.r.o.

  

Keyboard Navigation

F7 for caret browsing
Hold ALT and press letter

This Info: ALT+q
Page Header: ALT+h
Topic Header: ALT+t
Topic Body: ALT+b
Contents: ALT+c
Search: ALT+s
Exit Menu/Up: ESC