Ak chcete správne zobraziť obsah, povoľte JavaScript.

Tento report zobrazuje finančnú hodnotu predaného tovaru v predajnej aj v nákupnej cene za obdobie od predchádzajúcej do súčasnej inventúry. Získate tak okamžitý prehľad v akej hodnote bol predaný tovar od poslednej inventúry. V reporte sú tiež zvlášť rozlíšené prípadné nákupy tovaru a odpisy.

 

1_icon

Vyberte report finančnej inventúry pre konkrétny sklad 01 tým, že naň ťuknete 02.

screenshot_2017-09-15-11-03-44

 

2_icon

Zobrazí sa finančný prehľad medzi dvoma inventúrami. Informácie v reporte sú závislé na vykonaných inventúrach a tiež na zadaných nákupných a predajných cenách pri jednotlivých produktoch alebo pri naskladnení. Pomocou tlačidiel v záhlaví 03 môžete odoslať report na e-mail nebo vytlačiť na tlačiarni účteniek, pričom pre tlač môžete zvoliť až dva stĺpce s dátami, ktoré vás zaujímajú.

screenshot_2017-09-15-11-04-02

nahor

Táto príručka má len informatívny charakter a neposkytuje žiadne záruky. Uvedené špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Obrázky a schémy majú len informatívny charakter. Vzhľad a funkcie zariadenia a softvéru sa môžu líšiť v závislosti od aktuálnej verzie produktu a aplikácií.

Vytvorené s od Dotykačky. ©2024 Dotykačka ČR s.r.o.

  

Keyboard Navigation

F7 for caret browsing
Hold ALT and press letter

This Info: ALT+q
Page Header: ALT+h
Topic Header: ALT+t
Topic Body: ALT+b
Contents: ALT+c
Search: ALT+s
Exit Menu/Up: ESC