Finančná inventúra

<< Kliknite pre zobrazenie obsahu >>

Finančná inventúra

Navigácia:  Práca s pokladňou > Reporty >

Tento report zobrazuje finančnú hodnotu predaného tovaru v predajnej aj v nákupnej cene za obdobie od predchádzajúcej do súčasnej inventúry. Získate tak okamžitý prehľad v akej hodnote bol predaný tovar od poslednej inventúry. V reporte sú tiež zvlášť rozlíšené prípadné nákupy tovaru a odpisy.

 

1_icon

Vyberte report finančnej inventúry pre konkrétny sklad 01 tým, že naň ťuknete 02.

screenshot_2017-09-15-11-03-44

 

2_icon

Zobrazí sa finančný prehľad medzi dvoma inventúrami. Informácie v reporte sú závislé na vykonaných inventúrach a tiež na zadaných nákupných a predajných cenách pri jednotlivých produktoch alebo pri naskladnení. Pomocou tlačidiel v záhlaví 03 môžete odoslať report na e-mail nebo vytlačiť na tlačiarni účteniek, pričom pre tlač môžete zvoliť až dva stĺpce s dátami, ktoré vás zaujímajú.

screenshot_2017-09-15-11-04-02

nahor