Ak chcete správne zobraziť obsah, povoľte JavaScript.

K 15" dotykovej pokladni možno pomocou špeciálneho držiaka pripojiť 10" tablet, ktorý slúži ako zákaznícky displej. S pokladňou komunikuje prostredníctvom bezdrôtovej siete.

1.Vložte 10" tablet 01 do držiaka.

2.Zo zadnej strany držiaka pripevnite aretačnú časť 02, aby ste zabezpečili hornú časť tabletu.

3.Umiestnite držiak so správne nasadenou aretačnou časťou na stojan 15" dotykovej pokladnice a zaistite ho maticou.

 

DRŽIAK ZÁKAZNÍCKEHO DISPLEJA 10"

clip0699

nahorTáto príručka má len informatívny charakter a neposkytuje žiadne záruky. Uvedené špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Obrázky a schémy majú len informatívny charakter. Vzhľad a funkcie zariadenia a softvéru sa môžu líšiť v závislosti od aktuálnej verzie produktu a aplikácií.

Vytvorené s od Dotykačky. ©2023 Dotykačka ČR s.r.o.

  


Keyboard Navigation

F7 for caret browsing
Hold ALT and press letter

This Info: ALT+q
Page Header: ALT+h
Topic Header: ALT+t
Topic Body: ALT+b
Contents: ALT+c
Search: ALT+s
Exit Menu/Up: ESC