Pripojenie pokladničnej zásuvky

<< Kliknite pre zobrazenie obsahu >>

Pripojenie pokladničnej zásuvky

Navigácia:  Príprava pokladnice > Pripojenie periférií >

Pokladničná zásuvka sa nepripája priamo k dotykovej pokladnici. Pokladničnů zásuvku pripojíte pomocou RJ kábla k príslušnému portu v LAN / USB tlačiarne. Zásuvka nevyžaduje dodatočné napájanie.

Aby pokladničná zásuvka fungovala správne, musíte najprv nakonfigurovať nasledujúce možnosti.

Niektoré typy zásuviek majú kábel pevne pripojený, takže ho stačí pripojiť k tlačiarni. Existujú však aj zásuvky, ktoré majú samostatný kábel, takže jeden koniec musíte pripojiť ku konektoru v zásuvke a druhý k tlačiarni. Konektor na pripojenie sa nachádza na spodnej strane zásuvky.

Mimo pokladničné zásuvky Dotykačka sú teoreticky podporované všetky zásuvky, ktoré sa pripájajú k tlačiarni pomocou kábla. RJ11/RJ12 alebo RJ14 a sú napájané 12-24 V / 1 A.

nahor