Ak chcete správne zobraziť obsah, povoľte JavaScript.

Analytické nástroje je súbor grafov a dôležitých informácií z pokladničného systému. Nejdete tu grafické znázornenie predajov alebo informácie o skladovom množstve vrátane predikcie, kedy pravdepodobne dôjde k vypredaniu tovaru. Informácie sú rozdelené do dvoch záložiek:

 

Predaje

Na záložke Predaje nájdete niekoľko grafov s grafickým znázornením predajov. Grafy ukazujú dáta zodpovedajúce posledným 3 mesiacom, mesiacu, týždňu a predchádzajúcemu dňu, pokiaľ teda nie je nižšie uvedené inak. Zobrazované informácie je možné obmedziť len na vybranú pokladňu. Nájdete tu tieto grafy:

Hodinový prehľad predaja
Vo forme tepelné mapy zobrazuje predaje za posledné 4 týždne. Prehľad je možné exportovať do .pdf súboru.

Počet položiek na účtenke
Priemerný počet položiek na účtenkách za rôzne časové obdobie.

Priemerná marže
Pre zobrazenie relevantných informácií je potrebné mať u jednotlivých produktov správne nastavenú maržu.

Vydaných účteniek za deň
Priemerný počet účteniek za rôzne časové obdobie.

Priemerná výška účtenky
V grafe je zobrazený priemer údajov z grafu Zisk na kategórie.

Zisk za kategórie
Zobrazuje najziskovejšie kategórie za posledné 3 mesiace.

Výška týždenných tržieb
Zobrazuje v týždňových sumách celkovej výške tržieb za posledných 12 mesiacov.

clip0053

nahor

Sklady

Záložka Sklady ponúka prehľad jednotlivých produktov s informáciami o priemerných predajoch za deň a skladovom množstve. Na základe týchto informácií je potom zobrazený odhad, za ako dlho sa tovar vypredá. Výpočet sa vykonáva na základe predaja tovaru za posledné tri týždne, kedy najväčšia váha pri výpočte sa použije za uplynulý týždeň. Odhad výpredaja v dňoch je farebne odlíšený (zelená / žltá / červená) podľa zvyšných dní. Na základe tejto analýzy teda môžete plánovať nové objednávky nákupu tovaru.

clip0068

nahorTáto príručka má len informatívny charakter a neposkytuje žiadne záruky. Uvedené špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Obrázky a schémy majú len informatívny charakter. Vzhľad a funkcie zariadenia a softvéru sa môžu líšiť v závislosti od aktuálnej verzie produktu a aplikácií.

Vytvorené s od Dotykačky. ©2023 Dotykačka ČR s.r.o.

  


Keyboard Navigation

F7 for caret browsing
Hold ALT and press letter

This Info: ALT+q
Page Header: ALT+h
Topic Header: ALT+t
Topic Body: ALT+b
Contents: ALT+c
Search: ALT+s
Exit Menu/Up: ESC