Ak chcete správne zobraziť obsah, povoľte JavaScript.

Nielen kvôli správnej evidencii tržieb je potrebné mať v dotykovej pokladni nastavený správny čas a dátum. Ak nie je nastavený správny čas a dátum, môžu sa vyskytnúť aj problémy so synchronizáciou údajov so Vzdialenou správou.

 

Ako nastaviť správny dátum a čas?

1_icon

Na hlavnej obrazovke gestom stiahnite hornú lištu so systémovými hodinami.

Nastavení Wifi

 

2_icon

V zobrazenej ponuke ťuknite na ikonu ozubeného kolieska a v zobrazených možnostiach vyberte položku Dátum a čas.

wifi1
clip0096

 

3_icon

Najprv deaktivujte možnosť Automatický dátum a čas. Potom nastavte aktuálny dátum, čas a časové pásmo. Časové pásmo nastavte na Stredoeurópsky štandardný (letný) čas GMT+02:00 ťuknutím na Amsterdam GMT+02:00 v zozname miest. Po nastavení dátumu, času a časového pásma znova zapnite možnosti Automatický dátum a čas.

clip0098

 

Teraz by mala dotyková pokladnica správne synchronizovať čas a dátum zo siete.

 

uziv_tip_icon

Ak napriek vyššie uvedeným nastaveniam čas stále nesúhlasí, je možné ponechať manuálne nastavenia. Avšak, je nutné myslieť na zmenu letného / zimného času.

nahorTáto príručka má len informatívny charakter a neposkytuje žiadne záruky. Uvedené špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Obrázky a schémy majú len informatívny charakter. Vzhľad a funkcie zariadenia a softvéru sa môžu líšiť v závislosti od aktuálnej verzie produktu a aplikácií.

Vytvorené s od Dotykačky. ©2023 Dotykačka ČR s.r.o.

  


Keyboard Navigation

F7 for caret browsing
Hold ALT and press letter

This Info: ALT+q
Page Header: ALT+h
Topic Header: ALT+t
Topic Body: ALT+b
Contents: ALT+c
Search: ALT+s
Exit Menu/Up: ESC