Nastavenie dátumu a času

<< Kliknite pre zobrazenie obsahu >>

Nastavenie dátumu a času

Navigácia:  Začíname >

Nielen kvôli správnej evidencii tržieb je potrebné mať v dotykovej pokladni nastavený správny čas a dátum. Ak nie je nastavený správny čas a dátum, môžu sa vyskytnúť aj problémy so synchronizáciou údajov so Vzdialenou správou.

 

Ako nastaviť správny dátum a čas?

1_icon

Na hlavnej obrazovke gestom stiahnite hornú lištu so systémovými hodinami.

Nastavení Wifi

 

2_icon

V zobrazenej ponuke ťuknite na ikonu ozubeného kolieska a v zobrazených možnostiach vyberte položku Dátum a čas.

wifi1
clip0096

 

3_icon

Najprv deaktivujte možnosť Automatický dátum a čas. Potom nastavte aktuálny dátum, čas a časové pásmo. Časové pásmo nastavte na Stredoeurópsky štandardný (letný) čas GMT+02:00 ťuknutím na Amsterdam GMT+02:00 v zozname miest. Po nastavení dátumu, času a časového pásma znova zapnite možnosti Automatický dátum a čas.

clip0098

 

Teraz by mala dotyková pokladnica správne synchronizovať čas a dátum zo siete.

 

uziv_tip_icon

Ak napriek vyššie uvedeným nastaveniam čas stále nesúhlasí, je možné ponechať manuálne nastavenia. Avšak, je nutné myslieť na zmenu letného / zimného času.

nahor