Ak chcete správne zobraziť obsah, povoľte JavaScript.

K dotykovej pokladnici môžete pridať zákaznícky displej, čo je ďalší tablet s nainštalovanou špeciálnou aplikáciou, ktorá na obrazovke zobrazuje propagačné obrázky a videá. V prípade aktívneho účtu sa zobrazia aj účtované položky a celková suma. Zákazník tak môže vidieť, aké položky sú účtované a aká je ich celková suma.
 

 

dulezite_sdeleni_icon

Ak sa na zákazníckom displeji prestali zobrazovať dáta z pokladnice, pravdepodobne mu bola pridelená iná IP adresa, ako je adresa nastavená v pokladnici. Riešenie nájdete v tomto článku v databáze znalostí (v českom jazyku).

nahorTáto príručka má len informatívny charakter a neposkytuje žiadne záruky. Uvedené špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Obrázky a schémy majú len informatívny charakter. Vzhľad a funkcie zariadenia a softvéru sa môžu líšiť v závislosti od aktuálnej verzie produktu a aplikácií.

Vytvorené s od Dotykačky. ©2023 Dotykačka ČR s.r.o.

  


Keyboard Navigation

F7 for caret browsing
Hold ALT and press letter

This Info: ALT+q
Page Header: ALT+h
Topic Header: ALT+t
Topic Body: ALT+b
Contents: ALT+c
Search: ALT+s
Exit Menu/Up: ESC