Vystaviť ako faktúru

<< Kliknite pre zobrazenie obsahu >>

Vystaviť ako faktúru

vystavitjakofakturub

V Dotykačke je možné vystaviť vybranému zákazníkovi jednoduché faktúry, ktoré obsahujú účtované produkty. Faktúra bude vystavená na meno zákazníka a v hlavičke budú uvedené údaje o vašej spoločnosti, ktoré zadáte v nastaveniach Dotykačky. Už vygenerovanú faktúru nájdete v Histórii a môžete si ju spätne prezrieť.

poznamka_icon

Ak potrebujete faktúru dobropisovať, musíte ju zrušiť Histórii. Zrušenie faktúry sa správa rovnako ako zrušenie štandardného dokladu. Vystaví sa nová faktúra v záporných hodnotách, tzv. opravný daňový doklad. Tento doklad sa vloží do do účtovníctva.

 

Ak chcete vystaviť faktúru, musíte najprv:

1.V nastaveniach aplikácie v časti Nastavenie pokladnice » Informácie o spoločnosti vyplňte údaje o svojej spoločnosti a v časti Faktúry povoľte a nastavte používanie faktúr.

2.V ponuke dlaždíc použite tlačidlo Zákazník na vyplnenie údajov o zákazníkovi alebo vyberte už vytvorený účet zákazníka.

 

Ako vystaviť faktúru?

1_icon

Uistite sa, že účtujete na účet zákazníka, pre ktorého chcete vystaviť faktúru. Zákazníka vyberte ťuknutím na tlačidlo ZÁKAZNÍK 01. Akonáhle zákazníka zvolíte, objaví sa na tlačidle jeho meno. Priradenie zákazníka môžete vykonať aj neskôr v Platobnom dialógu pomocou voľby Nastaviť zákazníka.

screenshot_2017-04-26-14-35-2425

 

2_icon

Pri prvom otvorení Platobného dialógu po aktivácii platobnej metódy Faktúra v Nastavenie platieb sa zobrazí upozornenie, že voľbu VYSTAVIŤ AKO FAKTÚRU nájdete v Pokročilých možnostiach platby, ktoré sú prístupné cez ikonku troch bodiek, na ktorú ukazuje šípka. Upozornenie zatvorte ťuknutie na tlačidlo OK.

3_icon

Vykonajte prípadné zmeny v Platobnom dialógu, a až budete hotoví, ťuknite na ikonu Pokročilé možnosti platby 02. Zobrazí sa dialógové okno s ďalšími možnosťami, z ktorých vyberte VYSTAVIŤ AKO FAKTÚRU 03.

2017-04-26_152206

 

poznamka_icon

Ak v časti Nastavenie pokladnice » Informácie o spoločnosti nemáte zadané údaje o vašej spoločnosti, zobrazí sa upozornenie. Ťuknutím na POKRAČOVAŤ budete presmerovaní do časti Nastavenie pokladnice » Informácie o spoločnosti. Tam vyplňte požadované údaje, uložte ich ťuknutím na OK a vráťte sa do Platobného dialógu.

 

4_icon

Na karte Faktúra budete teraz môcť zvoliť platobnú metódu (hotovosť, platobná karta, bankový prevod), dátum zdaniteľného plnenia, splatnosti a poznámku. Zadaná poznámka bude na faktúre uvedená pod celkovou čiastkou. V prípade zvolenia platby hotovosťou či platobnou kartou bude dátum splatnosti nastavený na aktuálny dátum. Pokiaľ máte pre číslovanie faktúr povolený samostatný číselný rad, bude ako variabilné číslo na faktúre platenej prevodom automaticky použité práve číslo dokladu. Pokračujte ťuknutím na ZAPLATENÉ.

ff4_800_edge_dr

 

uziv_tip_icon

Ak zvolíte platbu prevodom a doplníte do faktúry číslo účtu s maximálne 10miestnym variabilným symbolom, bude na vygenerovanej faktúre automaticky uvedený QR kód pre rýchle zaplatenie.

 

5_icon

Zobrazí sa náhľad faktúry. Vpravo hore nájdete ikonky, pomocou ktorých môžete faktúru vytlačiť, rovno odoslať na zadanú e-mailovú adresu alebo využiť možnosti zdieľania a vložiť do ľubovoľnej aplikácie. Tlač na bežnej tlačiarni je možná napr. s využitím aplikácie PrinterShare prostredníctvom Wifi siete. Pomocou dotykového gesta dvoch prstov, je možné faktúru približovať či odďaľovať. Na spodnej strane sú odkazy na prechod na ďalšie stránky, pokiaľ má faktúra viac stránok.

screenshot_2017-04-26-14-05-54

nahor

Ak zvolíte priame odoslanie faktúry e-mailom, bude zobrazený dialóg s vlastnosťami správy. Do tohto dialógu doplňte e-mailovú adresu príjemcu, upravte predmet a prípadne napíšte do poľa Text vlastné znenie správy. Faktúra je k správe pripojená ako príloha vo formáte .pdf. Tlačidlom 04 potom správu odošlete. Všetky vygenerované faktúry vo formáte .pdf nájdete taktiež priamo v pokladni v internej pamäti (Internal Memory) v zložke DotykackaPdf.

screenshot_2017-04-26-14-06-22

 

dulezite_sdeleni_icon

Generovanie faktúr je podporované od verzie systému Android 4.4.2. Na zariadeniach so staršou verziou systému nebude fungovať. Pokiaľ vlastníte pokladnicu s Androidom 4.4, je nutné pre generovanie faktúr doinštalovať z Dotykačka Marketplace aplikáciu Prehliadač PDF. Android 5 má na podporu PDF už implementovanú. Pri pokladniach s novším systémom teda nie je nutné túto aplikáciu inštalovať

nahor


Jak vygenerovat kopii faktury?

1_icon

V dlaždicovém menu vyberte Historie 01. Potom vyberte transakci, pro kterou chcete vystavit fakturu 02.

screenshot_2017-04-26-15-06-50

 

2_icon

Vyberte ikonku pro další možnosti 03 a poté volbu Sdílet / tisknout fakturu 04.

screenshot_2017-04-26-15-06-41

 

3_icon

Bude zobrazen náhled faktury a pomocí ikonek vpravo nahoře ji můžete opět vytisknout odeslat či sdílet.

screenshot_2017-04-26-14-05-54

 

poznamka_icon

U plateb fakturou bude ve Vzdálené správě uveden tento typ dokladu u jednotlivých pokladních operací.

nahoru

Zpět na Pokročilé možnosti platby