Ak chcete správne zobraziť obsah, povoľte JavaScript.

1.Otvorte kryt tlačiarne zdvihnutím a posunutím západky na hornej strane zariadenia.

2.Kotúč papiera citlivého na teplo vložte do priehradky podľa obrázka.

3.Vytiahnite papier nahor tak, aby mierne vyčnieval zo zariadenia.

4.Teraz zatvorte kryt. Zatlačte oba horné rohy krytu k sebe tak, aby zapadli do správnej polohy.

5.V prípade potreby odtrhnite prebytočný papier.

clip0258

Špecifikácie papiera

Šírka:

57 mm

Priemer disku:

40 mm

Dĺžka:

približne 18 m

 

dulezite_sdeleni_icon

Ak je vložený termopapier a tlačiareň netlačí, skontrolujte, či je papier správne vložený a orientovaný. Tepelne citlivá vrstva musí vychádzať z tlačiarne smerom k displeju.

nahorTáto príručka má len informatívny charakter a neposkytuje žiadne záruky. Uvedené špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Obrázky a schémy majú len informatívny charakter. Vzhľad a funkcie zariadenia a softvéru sa môžu líšiť v závislosti od aktuálnej verzie produktu a aplikácií.

Vytvorené s od Dotykačky. ©2023 Dotykačka ČR s.r.o.

  


Keyboard Navigation

F7 for caret browsing
Hold ALT and press letter

This Info: ALT+q
Page Header: ALT+h
Topic Header: ALT+t
Topic Body: ALT+b
Contents: ALT+c
Search: ALT+s
Exit Menu/Up: ESC