Zapnutie, vypnutie, uspanie a reštart

<< Kliknite pre zobrazenie obsahu >>

Zapnutie, vypnutie, uspanie a reštart

Navigácia:  Príprava pokladnice > Zostavenie terminálu Dotypay (Dotykačka PLATOBNÁ) > Zapojenie a príprava >

Zapnutie

Ak chcete zariadenie zapnúť, stlačte tlačidlo zapnutia / vypnutia vpravo nad displejom. Jednoducho stlačte tlačidlo na približne 1 sekundu, kým sa nerozsvieti displej.

clip0267

 

Vypnutie / uspanie / reštart

Ak chcete zariadenie vypnúť, dlho stlačte tlačidlo zapnutia / vypnutia a ťuknite na možnosť clip0251 Vypnúť v ponuke na displeji zariadenia.

V tej istej ponuke nájdete aj možnosť clip0252 Reboot, ktorá umožňuje reštartovať zariadenie, tj. vypnúť ho a znovu spustiť.

Ak krátko stlačíte tlačidlo zapnutia /vypnutia, zariadenie prejde iba do režimu spánku - displej sa vypne. Opätovným krátkym stlačením tlačidla ho prebudíte.

 

dulezite_sdeleni_icon

Zariadenie vždy vypínajte podľa vyššie uvedeného postupu.

Odporúčame reštartovať zariadenie aspoň raz týždenne. Pomôže aj štandardné vypnutie mimo prevádzkových hodín. Dlhšia prevádzka bez reštartu môže mať za následok pomalšiu odozvu zariadenia.

Ak zariadenie prestane reagovať, môžete ho natvrdo reštartovať stlačením a podržaním tlačidla zapnutia / vypnutia na približne 6 sekúnd. Urobte to však len vtedy, ak zariadenie dlhší čas nereaguje na dotyk a nie je možné ho vypnúť alebo reštartovať štandardným spôsobom.

nahor