Ak chcete správne zobraziť obsah, povoľte JavaScript.

» K dispozícii len v Dotykačke NAPLNO a vyššie. «

 

V záložke Sklady » Zoznam inventúr nájdete prehľad všetkých vykonaných inventúr zoradených podľa dátumu. Inventúrou myslíme určenie aktuálnych skladových zásob (množstvo na sklade) pri každom produkte.

Tlačidlami 01 vyexportujete zobrazené presuny do Excel tabuľky alebo .csv súboru. Pomocou rozbaľovacieho menu 03 obmedzíte prehľad iba na vybraný sklad. Podrobnosti vybranej inventúry (report z vykonanej inventúry vrátane pôvodného množstva tovaru pred inventúrou) zobrazíte ťuknutím na tlačidlo Detaily 04. Inventúru zahájite ťuknutím na tlačidlo Inventúra 02.

skladyvs6

 

uziv_tip_icon

Inventúru môžete vykonať aj priamo v dotykovej pokladnici v aplikácii Sklad. Viac informácií nájdete v tejto kapitole.

nahor

Ako vykonať inventúru?

1_icon

Ťuknite na záložku Sklady a potom Zoznam inventúr. Zobrazí sa dialóg na vykonanie inventúry. Tu máte 3 možnosti ako inventúru urobiť:

1.Import inventúry

2.Kompletná inventúra všetkých produktov

3.Čiastočná inventúra produktov vo vybraných kategóriách

4.Čiastočná inventúra produktov s vybranými štítkami.

2017-03-16_155257

 

2_icon

Najprv zvoľte z horného menu sklad, pre ktorý chcete vykonať inventúru. Inventúru môžete vykonať importom .csv súboru s informáciami o skladovom množstve jednotlivých produktov alebo ručne. Tlačidlom 01  zobrazíte možnosti importu. Na postup importu inventúry sa pozrite do tejto kapitoly.

Kompletné ručné zahájite tlačidlom Začať Inventúru 02. Ak chcete vykonať Inventúru produktov len vo vybraných kategóriách, vyberte v časti kategórie 03 a kliknite na tlačidlo 04. Rovnaký postup platí aj pre štítky. Najprv zvoľte v dolnej časti štítky a potom začnite inventúru.

nahor

Vykonávame inventúru...

1_icon

Akonáhle ťuknete na tlačidlo Začať inventúru, otvorí sa stránka s prehľadom všetkých alebo len vybraných produktov. To podľa toho, či ste zvolili v predchádzajúcom kroku kompletnú alebo čiastočnú inventúru. V prehľade vidíte pri každom produkte aktuálne skladové množstvo. Do poľa 01 vždy doplňte nové množstvo pre každý produkt, kladné alebo záporné. Na nový riadok do ďalšieho poľa sa jednoducho presuniete pomocou klávesy TAB. Na stránke s prehľadom produktov nájdete aj pole na vyhľadávanie. Produkty môžete vyhľadávať podľa názvu, EAN a PLU kódov. Ku každej vykonávanej inventúre môžete pridať vlastnú poznámku. Zmeny v inventúre sa pravidelne ukladajú, čo je indikované objavujúcou sa ikonkou diskety v záhlaví.

V záhlaví tiež nájdete tlačidlo 02 na zobrazenie aktuálneho stavu skladu. Pokiaľ toto tlačidlo nestlačíte, budete vykonávať tzv. slepú inventúru. Zobrazenie aktuálneho stavu skladu je možné samozrejme určitým užívateľom zakázať prostredníctvom užívateľských práv.

Tlačidlo 03 slúži na tlač stránky s inventúrou. Kliknutím na tlačidlo 04 otvoríte pokročilé možnosti s tlačidlami 05 pre nastavenie všetkých skladových zásob na nulu alebo pre vytvorenie inventúry s aktuálnymi skladovými zásobami (tlačidlo Kopírovať stav skladu). Tieto operácie je vhodné vykonať, ak sa chystáte preniesť Dotykačku na nové pokladničné zariadenie, napr. po reklamácii pokladnice. Do novej pokladne sa tak prenesú len aktuálne skladové dáta a prenos dát (nahradenie pokladne) bude rýchlejší.

skladyvs78

 

2_icon

Keď doplníte množstvo do všetkých produktov, ťuknite na tlačidlo Vykonať inventúru 07 v spodnej časti stránky pod prehľadom produktov, tým nové skladové množstvo uložíte a inventúra je dokončená. Rozpracovanú inventúru je možné zrušiť tlačidlom 08. Ak potrebujete inventúru dokončiť neskôr, uložte jej aktuálny stav tlačidlom 06, kedy zároveň dôjde aj k ukončeniu inventúry.

 

dulezite_sdeleni_icon

Uložená inventúra

Pokiaľ inventúru nedokončíte, či omylom zatvoríte prehliadač alebo ťuknete inam, posledný stav inventúry sa automaticky uloží. Uložené inventúry potom nájdete na úvodnej stránke inventúr. Na pokračovanie stačí na uloženú inventúru kliknúť a môžete pokračovať. Nový stav skladových zásob sa prepíše až po úplnom dokončení uloženej inventúry.

Rozpracovaná inventúra sa ukladá lokálne do vášho počítača. Uložené inventúry sú teda prístupné len pre zariadenie (počítač a prehliadač), z ktorého bol užívateľ prihlásený do Vzdialenej správy a inventúru vykonával. Akonáhle v prehliadači vymažete vyrovnávaciu pamäť (cache), rozpracované inventúry nebudú k dispozícii.

clip0009

nahor


 

Hodnota rozdielu v nákupnej a predajnej cene

Na stránke s prehľadom produktov pre inventúru je zobrazovaná hodnota rozdielu v nákupnej cene (Cena rozdielu NC). Tá je vypočítaná súčtom aktuálnych počtov daného produktu na sklade a jeho nákupných cien. Rovnako tak hodnota rozdielu v predajnej cene (Cena rozdielu PC) je vypočítaná súčtom produktov na sklade a ich predajných cien.

Príklad:

1.Nakúpite 100 ks produktu s nákupnou cenou 10 EUR / ks.

2.Za dva dni zostáva v sklade 50 ks produktu s nákupnou cenou 10 EUR / ks.

3.Ďalší deň nakúpite 10 ks rovnakého produktu za 5 EUR / ks.

Zobrazená cena rozdielu nákupnej ceny u tohto produktu teda bude:
 
(50 x 10) + (10 x 5) = 550 : 60 = 9,1 EUR

 

Rozdiel v predajnej cene

V prehľade produktov pre inventúru sa ďalej zobrazuje, na základe zadaného stavu skladu, aj vypočítaný rozdiel v predajných cenách (Finančný rozdiel v PC) založený na stave predchádzajúcej inventúry so započítaním odpisov a naskladnení. Rozdiel predajnej ceny je získaný pomocou tohto vzorčeka:

(Stav skladu pri predchádzajúcej inventúre - Aktuálny stav skladu - Odpisy + Naskladnenie) * Predajná cena položky bez DPH.

nahorTáto príručka má len informatívny charakter a neposkytuje žiadne záruky. Uvedené špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Obrázky a schémy majú len informatívny charakter. Vzhľad a funkcie zariadenia a softvéru sa môžu líšiť v závislosti od aktuálnej verzie produktu a aplikácií.

Vytvorené s od Dotykačky. ©2023 Dotykačka ČR s.r.o.

  


Keyboard Navigation

F7 for caret browsing
Hold ALT and press letter

This Info: ALT+q
Page Header: ALT+h
Topic Header: ALT+t
Topic Body: ALT+b
Contents: ALT+c
Search: ALT+s
Exit Menu/Up: ESC