Ak chcete správne zobraziť obsah, povoľte JavaScript.

Pred prvým spustením je potrebné oboznámiť sa s terminálom Dotypay a zapojiť ho. To znamená vloženie kariet, pripojenie batérie a správne vloženie papiera do tlačiarne. Potom pripojte zariadenie k sieti a nabite batériu. Celý postup pozostáva z nasledujúcich krokov:
 

nahorTáto príručka má len informatívny charakter a neposkytuje žiadne záruky. Uvedené špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Obrázky a schémy majú len informatívny charakter. Vzhľad a funkcie zariadenia a softvéru sa môžu líšiť v závislosti od aktuálnej verzie produktu a aplikácií.

Vytvorené s od Dotykačky. ©2023 Dotykačka ČR s.r.o.

  


Keyboard Navigation

F7 for caret browsing
Hold ALT and press letter

This Info: ALT+q
Page Header: ALT+h
Topic Header: ALT+t
Topic Body: ALT+b
Contents: ALT+c
Search: ALT+s
Exit Menu/Up: ESC