Zapojenie a príprava

<< Kliknite pre zobrazenie obsahu >>

Zapojenie a príprava

Navigácia:  Príprava pokladnice > Zostavenie terminálu Dotypay (Dotykačka PLATOBNÁ) >

Pred prvým spustením je potrebné oboznámiť sa s terminálom Dotypay a zapojiť ho. To znamená vloženie kariet, pripojenie batérie a správne vloženie papiera do tlačiarne. Potom pripojte zariadenie k sieti a nabite batériu. Celý postup pozostáva z nasledujúcich krokov:
 

nahor