Nastavenie a zapojenie 10" pokladnice

<< Kliknite pre zobrazenie obsahu >>

Nastavenie a zapojenie 10" pokladnice

Navigácia:  Príprava pokladnice > Nastavenie a zapojenie 10" / 15" pokladnice >

 

Zadná časť

clip0591

01

Tlačidlo zapnutia / vypnutia

02

Tlačidlá na nastavenie hlasitosti

03

Napájanie

04

Fotoaparát

05

Zvukový výstup

06

Zásuvka na SIM kartu

07

Slot pre micro SD kartu

08

USB port s podporou napájania

09

Reproduktory

nahor

Vloženie a aktivácia dátovej SIM karty

1.Vypnite dotykovú pokladnicu. Odstráňte gumovú krytku z hornej časti a vložte dátovú SIM kartu do ľavého slotu na hornej strane pokladnice (pri pohľade na zadnú stranu). SIM kartu vložte skosenou stranou dovnútra, kým sa neozve cvaknutie.
clip0221
 

2.Zakryte konektory krytom a zapnite pokladnicu. Ak je SIM karta zabezpečená, zobrazí sa dialógové okno na zadanie PIN kódu.
 

dulezite_sdeleni_icon

S dátovou SIM kartou manipulujte vždy, keď je pokladnica vypnutá. Ak potrebujete vysunúť SIM kartu, vypnite pokladnicu a jemne zatlačte kartu dovnútra, kým nebudete počuť cvaknutie, čím ju uvoľníte. Ak sa SIM karta po správnom vložení nerozpozná, zapnite a vypnite režim Lietadlo.

nahor

Zapojenie pokladnice

1.Pripojte pokladnicu prostredníctvom sieťového adaptéra do elektrickej zásuvky a nechajte ju nepretržite nabíjať. Stav nabíjania môžete priebežne kontrolovať krátkym stlačením tlačidla napájania. pokladnicu môžete nabíjať aj cez USB port.

2.Keď je pokladnica úplne nabitá, pripojte kábel tlačiarne k USB portu pokladnice a zapnite pokladnicu a tlačiareň.

 

dulezite_sdeleni_icon

Vždy, keď je pokladnica úplne vybitá, nechajte ju kontinuálne nabíjať aspoň 4 hodiny, aby sa zabezpečil optimálny stav zabudovanej

nahor