Samostatná prevádzka

<< Kliknite pre zobrazenie obsahu >>

Samostatná prevádzka

Navigácia:  Príprava pokladnice > Zostavenie terminálu Dotypay (Dotykačka PLATOBNÁ) >

Dotykačka PLATOBNÁ sa dá používať aj samostatne ako mobilný čašník alebo platobný terminál. V týchto prípadoch je teda pokladničná aplikácia Dotykačka nainštalovaná na inom zariadení a táto tzv. hlavná pokladňa komunikuje s Dotykačkou PLATOBNOU prostredníctvom sieťového pripojenia vo vašej prevádzke.

 

dulezite_sdeleni_icon

Pre správne nastavenie komunikácie medzi hlavnou pokladňou a Dotykačkou PLATOBNOU ako samostatným platobným terminálom alebo mobilným čašníkom je potrebné upraviť konfiguráciu aktívneho prvku (routera), ktorý zabezpečuje sieťové pokrytie vašej prevádzky.

Preto je nasledujúci postup určený len pre pokročilých užívateľov!

 

Používanie ako samostatný platobný terminál

Nastavenie sa nelíši od pripojenia štandardného platobného terminálu. Tj. hlavná pokladnica aj Dotykačka PLATOBNÁ musia mať nastavenú pevnú IP adresu, aby sa po reštarte nezmenila. Ovládač platobného terminálu, ktorý zabezpečuje samotnú komunikáciu medzi pokladňou a terminálom, sa potom nainštaluje do hlavnej pokladnice.

1_icon

V Dotykačke PLATOBNÉ v bočnom menu ťuknite na položku Podpora a skopírujte zobrazenou MAC adresu. Budete ju potrebovať v ďalšom kroku.

clip0557
clip0558

 

2_icon

Zaistite pevnú IP adresu pre hlavnú pokladňu. Najlepší spôsob, ako to urobiť, je obmedziť rozsah IP adries poskytovaných na serveri DHCP v routery a priradiť pokladnici adresu mimo tohto rozsahu, pozri Krok 1: Nastavenie routera a Krok 3: Nastavenie siete v pokladnici Dotykačka v tejto kapitole.

3_icon

Rezervujte Dotykačke PLATOBNÉ vo vašom routeri pevnú IP adresu. To vykonáte opäť v nastavení DHCP servera v routeri, kedy na základe MAC adresy zistenej v prvom kroku, vytvoríte pravidlo pre trvalú rezerváciu IP adresy. Presný postup nájdete v príručke k vášmu routeru, alebo sa obráťte na svojho správcu siete.

4_icon

Na hlavnú pokladnicu s pokladničnou aplikáciou Dotykačka nainštalujte Ovládač platobného terminálu a nastavte ho podľa tohoto postupu. Hlavná pokladňa bude komunikovať s terminálom v Dotykačke PLATOBNEJ prostredníctvom siete LAN. V Ovládači platobného terminálu preto nastavte rezervovanú IP adresu Dotykačky PLATOBNEJ a tiež pevnú IP adresu hlavnej pokladnice. Potom vyskúšajte testovaciu platobnú transakciu.

nahor

Používanie ako mobilný čašník s platobným terminálom

Dotykačku PLATOBNÚ možno používať aj ako Mobilného čašníka, kedy sa na platby kartou používa integrovaný platobný terminál.

1_icon

Do Dotykačky PLATOBNÉ nainštalujte cez tlačidlo OBCHOD aplikáciu Mobilný čašník. Po inštalácii aplikáciu spustite a spárujte ju s hlavnou pokladňou podľa postupu v tejto kapitole. Úplný popis aplikácie Mobilný čašník nájdete tu.

2_icon

Potom nainštalujte z obchodu Ovládač platobného terminálu. Po inštalácii aplikáciu spustite, vyberte poskytovateľa platby Dotypay a ďalej zvoľte zabudované pripojenie terminálu. Nastavenie platobného terminálu je ukážkovo popísané v tejto kapitole.

3_icon

V okamihu, keď zatvoríte účet v Mobilnom čašníkovi a rozhodnete sa zaplatiť kartou, platba sa uskutoční prostredníctvom integrovaného platobného terminálu.

 

uziv_tip_icon

Postup nastavenia Ovládača platobného terminálu v pokladnici je popísaný aj v tejto kapitole v časti Krok 4: Nastavenie ovládača platobného terminálu v pokladnici Dotykačka.

nahor