Pripojenie k sieti a aktivácia

<< Kliknite pre zobrazenie obsahu >>

Pripojenie k sieti a aktivácia

Navigácia:  Príprava pokladnice > Zostavenie terminálu Dotypay (Dotykačka PLATOBNÁ) > Počiatočné spustenie a nastavenie >

Pripojenie na internet

Pred prvým použitím je potrebné Dotykačku PLATOBNÚ (Dotypay) pripojenie k internetu. K sieti sa dá zariadenie pripojiť prostredníctvom Wi-Fi alebo mobilného dátového pripojenia vložením dátovej SIM karty. Ak vlastníte nabíjaciu stanicu s Wi-Fi, môžete k nej pripojiť sieťový kábel.

Ak sa chcete pripojiť k Wi-Fi sieti, stiahnite hornú lištu s hodinami a dlho ťuknite na ikonu Wi-Fi pripojenia. Zobrazí sa zoznam nájdených Wi-Fi sietí. Teraz si vyberte zo zoznamu dostupných sietí alebo pridajte vlastnú skrytú sieť prostredníctvom možnosti ĎALŠIE NASTAVENIA. Mobilné dátové pripojenie sa automaticky aktivuje po vložení dátovej karty SIM.

clip0260
clip0261

 

Aktivácia zariadenia

Ak ste zariadenie úspešne pripojili k internetu, zobrazí sa aktivačný dialóg. Aktivácia je potrebná na ďalšie používanie Dotykačky PLATOBNÉ, bez nej nie je možné zariadenie používať. Na aktiváciu zariadenia budete potrebovať svoje IČ a aktivačný PIN kód. Tieto informácie dostanete e-mailom od Dotykačky po zakúpení zariadenia.

Na aktiváciu možno použiť aj QR kód. Po ťuknutí na záložku Aktivácia QR kódu zariadenie zapne fotoaparát, ktorý potom môžete namieriť na aktivačný QR kód. Aktivačný QR kód nájdete v časti Zariadenia po prihlásení do portálu Dotypay.

Nezabudnite zaškrtnúť súhlas s obchodnými podmienkami a súhlas so spracovaním osobných údajov. Po zadaní údajov ťuknite na tlačidlo Aktivovať.

clip0266

nahor