Pokladničná zásuvka

<< Kliknite pre zobrazenie obsahu >>

Pokladničná zásuvka

Navigácia:  Práca s pokladňou > Nastavenie aplikácie >

Tu nastavujete správanie pokladničnej zásuvky. Na výber máte 4 možnosti. Môžete aktivovať všetky alebo len určitú možnosť. Štandardne sú aktivované prvé tri voľby. Toto nastavenie zaistí správne otváranie pokladničnej zásuvky a to buď pri tlači alebo po ťuknutí na tlačidlo ZAPLATENÉ v Platobnom dialógu.

Otvoriť pokladničnú zásuvku po vytlačení účtenky

Pokladničná zásuvka sa otvorí akonáhle vytlačíte účtenku. Tlač účtenky prebieha automaticky vo chvíli, keď stlačíte tlačidlo Vystaviť účet na hlavnej obrazovke Dotykačky.

Otvoriť pokladničnú zásuvku po zaplatení

Pokladničná zásuvka bude otvorená až po zaplatení, tj. vo chvíli, keď stlačíte tlačidlo ZAPLATENÉ v Platobnom dialógu po vystavení účtu.

Otvoriť pokladničnú zásuvku iba raz

Pokiaľ táto voľba nie je aktívna a sú povolené predchádzajúce dve možnosti, pokladničná zásuvka bude otvorená dvakrát, pri tlači účtenky aj pri zaplatení.

Otvoriť pokladničnú zásuvku po výbere platobnej metódy

Aktiváciou tejto možnosti bude otvorená pokladničná zásuvka v okamihu, keď v Platobnom dialógu zvolíte platobnú metódu, tj ešte pred samotným vykonaním platby. Na vybranú platobnú metódu je vždy potrebné ťuknúť, až potom sa otvorí pokladničná zásuvka a sprístupní sa tlačidlo na zaplatenie účtu.

Zobraziť tlačidlo na otvorenie pokladničnej zásuvky

Skryje či zobrazí tlačidlo pre otvorenie pokladničnej zásuvky v dlaždicovom menu na hlavnej obrazovke Dotykačky. Pomocou tohto tlačidla môžete pokladničnú zásuvku kedykoľvek otvoriť bez ohľadu na pokladničné činnosti.

Otvárať pokladničnú zásuvku pri platbe z Mobilného čašníka

Automaticky otvorí pokladničnú zásuvku pri platbe realizovanej prostredníctvom Mobilného čašníka.

Otvárať pokladničnú zásuvku pri platbe z objednávkových systémov a cez API

Automaticky otvorí pokladničnú zásuvku, ak došlo k uhradeniu externej objednávky v prepojených objednávkových službách alebo pri platbe prostredníctvom rozhrania API.

 

uziv_tip_icon

Pokladničnú zásuvku môžete otvoriť nielen pri platbe v hotovosti, ale aj pri platbe kartou. Stačí aktivovať príslušnú možnosť v Nastavenie aplikácie » Nastavenie platieb » Nastavenie platby kartou.

Pokladničná zásuvka sa otvára aj pri zápise príjmov alebo výdavkov do pokladnice. Napríklad pri výbere hotovosti na nákup surovín.

dulezite_sdeleni_icon

Aby pokladničná zásuvka fungovala správne, musíte najprv k pokladni pripojiť tlačiareň a nastaviť tlač. Zásuvka je pripojená priamo k tlačiarni pomocou kábla RJ45, pozri kapitolu Nastavenie pokladnice.

nahor