Platobný dialóg

<< Kliknite pre zobrazenie obsahu >>

Platobný dialóg

Navigácia:  Práca s pokladňou > Hlavná obrazovka a účtovanie >

Po vystavení účtu pomocou tlačidla Vystaviť účet na hlavnej obrazovke sa zobrazí Platobný dialóg. Pomocou tohto dialógu môžete zaplatiť aktuálny účet a vykonávať ďalšie pokročilé operácie s účtom.

V tejto kapitole nájdete:

 

uziv_tip_icon

youtube-3233Táto kapitola obsahuje názorné video.

 

 

Ako urobiť rýchle zaplatenie účtu?

Ak nepotrebujete nič meniť, môžete rovno ťuknúť na tlačidlo ZAPLATENÉ 08 a účet zaplatiť alebo zadať sumu prijatú od zákazníka do poľa Zaplatené. V tomto prípade sa účet vždy zaplatí v hotovosti. Podľa nastavení v časti Pokladničná zásuvka sa vytlačí účtenka a otvorí sa pokladničná zásuvka. Typy platieb zobrazené v časti 05 závisia od tohto nastavenia. Ak potrebujete vystaviť faktúru za naúčtované položky, pozrite si túto kapitolu.

screenshot_2017-05-31-18-06-32

 

Popis platobného dialógu

Krížikom 01 Platobný dialóg zatvoríte, vrátite sa a môžete s otvoreným účtom ďalej pracovať.

Ťuknutím na ikonu troch zvislých bodiek 02 v časti Účet zobrazíte rozšírené možnosti účtu. Dlhým stlačením a podržaním tejto ikony rozdelíte účet a zobrazíte okno K platbe. Do tohto okna presúvate položky, ktoré chcete mať na oddelenom účte a zaplatiť zvlášť. Pozrite si časť Rozdeliť účet.

Pomocou tlačidla VYBRAŤ ZÁKAZNÍKA 03 môžete priradiť účet konkrétnemu zákazníkovi.

Tri zvislé bodky 04 v časti Platba zobrazujú rozšírené možnosti platby.

Pri platbe 05 môžete uviesť hodnotu zaplatenej sumy do poľa Zaplatené. Suma v poli Vrátiť sa podľa toho automaticky vypočíta a zobrazí, koľko by ste mali zákazníkovi vrátiť. V tejto časti môžete tiež ťuknutím vybrať spôsob platby na zaplatenie účtu. Dostupné spôsoby platby závisia od tohto nastavenia. Spôsob platby pre už zaplatený (uzavretý) účet môžete zmeniť v Histórii.

Tlačidlo Nezaplatené 06 zatvorí účet bez platby. Transakcia bude v histórii platieb označená ako nezaplatená a o nezaplatenom účte budete informovaný pri zatváraní pokladnice.

Možnosť Tlač alebo Odoslať 07 odošle účtenku do tlačiarne, či umožní odoslať ju e-mailom.

Tlačidlo Zaplatené 08 zaeviduje platbu ako zaplatenú a vytlačí pokladničný bloček.

Na ľavej strane dialógu sa zobrazujú zástupcovia 09 pre rozšírené možnosti účtu.

Kliknutím na 010 Platobný dialóg zmenšíte.

Šípky 011 slúžia na rýchle rozdelenie položiek na účte na samostatnú platbu.

 

uziv_tip_icon

V tomto nastavení môžete aktivovať automatické odosielanie účteniek do e-mailu. V tomto prípade sa doklad po zaplatení a uzavretí účtu štandardne nevytlačí, ale odošle sa na e-mail zákazníka. Podmienkou je, aby mal zákazník vo svojom konte vyplnenú e-mailovú adresu.

nahor


 

Možnosti účtu a platieb

Okrem jednoduchých platieb môžete v dialógovom okne platby vykonávať aj niektoré pokročilé operácie s účtovanými položkami (zlúčenie alebo rozdelenie), s vlastným účtom a s platobnými metódami. Tu sú najpoužívanejšie operácie:

Ak potrebujete rozdeliť účet, aby napríklad viacero zákazníkov pri stole mohlo zaplatiť svoj účet samostatne, pozrite si časť Rozdeliť účet.

Ak potrebujete rozdeliť platbu tak, aby zákazník mohol platiť viacerými platobnými metódami súčasne (napr. čiastočne v hotovosti a čiastočne kartou), pozrite si časť Rozdeliť platbu.

nahor


 

takeawayPredaj so sebou

Dotykačka umožňuje definovať pri naúčtovaní produktu / platbe účtu, či chcete produkt / celý účet predať na mieste alebo so sebou. Môžete tiež určiť sadzbu DPH používanú pre predaj se sebou.

Ak chcete používať predaj so sebou, musíte túto funkciu najprv povoliť v nastaveniach aplikácie a určiť, ako sa má správať.

Úplný popis nastavenia predaja so sebou nájdete v kapitole Predaj so sebou.

clip0103

nahor


 

Odpisy produktov a surovín

Pokiaľ používate odťažovanie (receptúry), ponúka Dotykačka aj odpisy odťažovaných surovín. Je to veľmi jednoduché:

1.V nastavení aplikácie Dotykačka aktivujte platobnú metódu Odpisy.

2.Túto platobnú metódu potom nájdete v Platobnom dialógu.

3.Naúčtujte produkty, ktoré potrebujete odpísať, a účet "zaplaťte" pomocou platobnej metódy Odpis.

4.Produkty budú odpísané vrátane odťažovaných surovín.

nahor


youtube-3233Základné možnosti Platobného dialógu:

nahor