Okamžitý predaj

<< Kliknite pre zobrazenie obsahu >>

Okamžitý predaj

Navigácia:  Práca s pokladňou > Nastavenie aplikácie >

Táto časť nastavení ponúka možnosti úpravy Okamžitého predaja.

 

Umožniť predaj pomocou ručného zadania ceny

Ak túto možnosť zakážete, tlačidlo CENA bude na PLU klávesnici a pre Okamžitý predaj neaktívne a nebudete môcť priamo zadávať cenu predávaných položiek. To je dobré v prípade, že zadávate produkty len pomocou EAN alebo PLU kódov a nepoužívate tak priame zadávanie cien.

newitem107

nahor