Nastavenie platieb

<< Kliknite pre zobrazenie obsahu >>

Nastavenie platieb

Navigácia:  Práca s pokladňou > Nastavenie aplikácie >

V časti Nastavenie platieb určíte možnosti platby a tiež to, ktoré typy platieb sa zobrazia v Platobnom dialógu po vystavení faktúry.

 

poznamka_icon

Okrem štandardných platobných metód dostupných pri pokladni podporuje Dotykačka aj takzvané skryté platobné metódy. Skryté spôsoby platby sa vzťahujú len na podporované objednávacie systémy, a preto ich nemožno použiť pri priamej platbe pri pokladni. Príslušný skrytý spôsob platby je automaticky indikovaný zaplateným a uzavretým účtom z príslušnej podporovanej služby. Zaplatené účty so skrytými spôsobmi úhrady je možné zobraziť vo Vzdialenej správe v časti Vydané doklady alebo v pokladni pri uzávierke.

 

Hotovosť

Predvolený spôsob platby. Ak túto metódu deaktivujete, nebude sa zobrazovať v Platobnom dialógu. V kombinácii s vypnutým užívateľským právom Zmena nastavenia aplikácie nebude môcť obsluha tento spôsob platby používať ani opätovne aktivovať.

 


 

Platobná karta

Aktivujte v prípade, že používate externý terminál pre platobné karty.

Nastavenie platby kartou

Ťuknutím na túto možnosť otvoríte príslušné nastavenia pre platby kartou:

Možnosti pro platby kartou

Otvoriť pokladničnú zásuvku po platbe kartou

Po vykonanej platbe kartou bude otvorená pokladničná zásuvka na prípadný doplatok hotovosťou.

Vyžadovať zadanie variabilného symbolu pred platením účteniek (pri terminálov Dotypay)

V prípade, že máte k pokladni pripojený platobný terminál Dotypay, aktiváciou tejto voľby dôjde pred zaplatením k zobrazeniu dialógu na zadanie vlastného variabilného symbolu, ktorým bude platba identifikovaná.

Vykonávať uzávierku terminálu s uzavretím pokladnice

Po uzavretí pokladnice bude automaticky vytlačená uzávierka platobného terminálu.

Podľa nastavenia tlače v termináli (ECR print - Áno / Nie) sa buď na pokladni (teda pripojenej tlačiarni) alebo na termináli vytlačí uzávierka a uloží na portál. Obsahom uzávierky je zhrnutie jednotlivých typov transakcií a potvrdenie, či transakcie vykonané na termináli zodpovedajú transakciám odoslaným na spracovanie.

Opýtať sa pred vykonaním uzávierky

Pred vykonaním uzávierky platobného terminálu bude zobrazená otázka. Táto voľba je k dispozícii len ak aktivujete uzávierku terminálu vyššie.

Otvoriť ovládač platobného terminálu

Otvorí aplikáciu Ovládač platobného terminálu, ktorá je potrebná na komunikáciu pokladnice s platobným terminálom.

 


 

Šeky

Ak túto voľbu aktivujete bude v Platobnom dialógu možnosť označiť platbu šekom.

Stravenky

Ak túto voľbu aktivujete, bude v Platobnom dialógu možnosť označiť platbu stravenkami.

nahor


 

Elektronická stravenka

Ak túto voľbu aktivujete, bude v platobnom dialógu možnosť označiť platbu elektronickými stravenkami. Na akceptáciu je nutné vlastniť platobný terminál, ktorý elektronické stravné lístky podporuje.

uziv_tip_icon

Platenie alkoholických nápojov stravenkami je možné obmedziť pomocou špeciálnych štítkov, ktoré k jednotlivým produktom pridáte.

Nastavenie elektronickej stravenky

Pokiaľ máte k pokladnici pripojený štandardný platobný terminál bez podpory elektronických stravných lístkov, je možné ho pre túto platobnú metódu deaktivovať. Platbu teda zaúčtujete ako elektronickú stravenku, ale nebude kontaktovaný platobný terminál. To je vhodné práve v prípade, že pre elektronické stravenky používate ďalší platobný terminál, ktorý však nie je pripojený do pokladne.

 

Bankový prevod

Ak túto voľbu aktivujete, bude v platobnom dialógu možnosť označiť platbu bankovým prevodom.

 


 

Odpisy

Po aktivácii tejto metódy je možné jednoducho odčítať položky zo skladu (napr. pri rozliatí nápoja) priamo z Platobného dialógu. Vystavením účtu platobnou metódou Odpis sa odpočíta všetok predaný tovar, vrátane nastavených receptúr (odťažovania). Nevystaví sa však riadny doklad, ale iba potvrdenie o vykonanom odpise, ktoré nijako nezasahuje do tržieb a DPH pokladnice.

Po vystavení položiek metódou Odpis dôjde k správne evidovanému pohybu Odpis aj v skladovej aplikácii. Tento skladový pohyb bude od ďalšej verzie dostupný aj vo Vzdialenej správe a bude tak možné ďalej filtrovať skladové pohyby a pracovať s odpisom aj v nových reportoch.

Odpisy produktov a surovín

Pokiaľ používate receptúry, ponúka Dotykačka aj odpisy odťažovaných surovín. Je to veľmi jednoduché:

1.V nastavení aplikácie Dotykačka aktivujte platobnú metódu Odpisy.

2.Túto platobnú metódu potom nájdete v Platobnom dialógu.

3.Naúčtujte produkty, ktoré potrebujete odpísať, a účet "zaplaťte" pomocou platobnej metódy Odpis.

4.Produkty budú odpísané vrátane odťažovaných surovín.

nahor