Ak chcete správne zobraziť obsah, povoľte JavaScript.

clip0259
Inštalácia batérie

Ak batéria nie je vložená v zariadení, vykonajte nasledujúce kroky:

1.Otočte zariadenie zadnou stranou nahor a otvorte kryt batérie.

2.Pripojte batériu ku konektoru.

3.Vložte pripojenú batériu do zariadenia a zatvorte kryt.

 

Nabíjanie batérie

1.Napájací adaptér zapojte do micro USB konektora na ľavej strane terminálu.

2.Pripojte napájací adaptér k elektrickej sieti.

 

Nabíjanie je indikované LED diódou na hornej strane zariadenia. Červená znamená nabíjanie. Keď sa kontrolka LED rozsvieti zeleno, batéria je úplne nabitá.

nahorTáto príručka má len informatívny charakter a neposkytuje žiadne záruky. Uvedené špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Obrázky a schémy majú len informatívny charakter. Vzhľad a funkcie zariadenia a softvéru sa môžu líšiť v závislosti od aktuálnej verzie produktu a aplikácií.

Vytvorené s od Dotykačky. ©2023 Dotykačka ČR s.r.o.

  


Keyboard Navigation

F7 for caret browsing
Hold ALT and press letter

This Info: ALT+q
Page Header: ALT+h
Topic Header: ALT+t
Topic Body: ALT+b
Contents: ALT+c
Search: ALT+s
Exit Menu/Up: ESC