Inštalácia a nabíjanie batérie

<< Kliknite pre zobrazenie obsahu >>

Inštalácia a nabíjanie batérie

Navigácia:  Príprava pokladnice > Zostavenie terminálu Dotypay (Dotykačka PLATOBNÁ) > Zapojenie a príprava >

clip0259
Inštalácia batérie

Ak batéria nie je vložená v zariadení, vykonajte nasledujúce kroky:

1.Otočte zariadenie zadnou stranou nahor a otvorte kryt batérie.

2.Pripojte batériu ku konektoru.

3.Vložte pripojenú batériu do zariadenia a zatvorte kryt.

 

Nabíjanie batérie

1.Napájací adaptér zapojte do micro USB konektora na ľavej strane terminálu.

2.Pripojte napájací adaptér k elektrickej sieti.

 

Nabíjanie je indikované LED diódou na hornej strane zariadenia. Červená znamená nabíjanie. Keď sa kontrolka LED rozsvieti zeleno, batéria je úplne nabitá.

nahor