Inštalácia (vkladanie) kariet

<< Kliknite pre zobrazenie obsahu >>

Inštalácia (vkladanie) kariet

Navigácia:  Príprava pokladnice > Zostavenie terminálu Dotypay (Dotykačka PLATOBNÁ) > Zapojenie a príprava >

dulezite_sdeleni_icon

Pred vložením kariet zariadenie vždy najprv vypnite! Vloženie karty, keď je zariadenie zapnuté, spôsobí trvalú bezpečnostnú blokáciu!

Pri vkladaní alebo vyberaní kariet nepoužívajte žiadne kovové (vodivé) alebo ostré predmety. Ak náhodou skratujete alebo poškodíte kontakty v otvoroch, spôsobíte trvalé poškodenie terminálu, na ktoré sa nevzťahuje záruka!

 

clip0257
Vkladanie kariet SAM1 / SAM2 a SIM

Pred odstránením krytu batérie zariadenie vypnite. Sloty SAM1 / SAM2 a SIM sa nachádzajú vo vnútri zariadenia pod krytom batérie. Každý slot je označený.

Vzhľad slotov SAM a SIM je rovnaký. Je tu jeden slot na kartu SIM a dva na kartu SAM.

Terminál podporuje iba jednu veľkosť SIM karty, a to micro SIM, ktorá presne zodpovedá veľkosti slotu v zariadení. Do terminálu nevkladajte SIM kartu inej veľkosti!

 

1.Vypnite zariadenie, zadnou stranou hore a otvorte kryt batérie.

2.Vložte SAM / SIM karty do označených otvorov. Pri vkladaní kariet dbajte na to, aby ste karty vkladali do slotov správne orientované podľa ich skoseného rohu (kontakty nadol). Vkladajte len karty správnej veľkosti, ktoré presne zapadajú do slotu. Nikdy nenechávajte v slote menšiu kartu. Mohlo by dôjsť k zaseknutiu a poškodeniu zariadenia.

3.Zatvorte kryt batérie.

 

poznamka_icon

Ak vkladáte len jednu kartu SAM, odporúčame ju vložiť do slotu SAM1.

 

clip0256
Vloženie pamäťovej karty

Pred vložením pamäťovej karty najprv zariadenie vypnite. Zariadenie podporuje karty s veľkosťou až 32 GB. Zásuvka na pamäťovú kartu sa nachádza vo vnútri zariadenia pod krytom batérie.
 

1.Vypnite zariadenie, zadnou stranou hore a otvorte kryt batérie.

2.Posuňte kryt micro SD slotu dozadu, aby ste ho otvorili. Vložte pamäťovú kartu.

3.Uistite sa, že ste kartu vložili správne - kontakty smerujú nadol a karta je správne orientovaná.

4.Slot uzavrite a zasuňte ho smerom dopredu, tým ho zaistíte.

5.Zatvorte kryt batérie.

6.Teraz môžete zariadenie opäť zapnúť.

 

nahor