El. dodací listy a remitendy

<< Kliknite pre zobrazenie obsahu >>

El. dodací listy a remitendy

» K dispozícii len v Dotykačke NAPLNO a vyššie. «

Elektronické dodacie listy a remitendy v skladovej aplikácii majú nadväznosť na El. dodacie listy vo Vzdialenej správe. Celý postup ručného naskladnenia formou el. dodacieho listu alebo prepísania remitendy do skladových zásob je nasledujúci:

1.Vo Vzdialenej správe v časti El. dodacie listy nahráte súbor dodacieho listu alebo remitendy.

2.Otvorte aplikáciu Sklad na pokladni, pre ktorú ste súbor nahrali.

3.Podľa toho, či sa jedná o remitendu alebo dodací list, ťuknite na príslušnú položku na hlavnej obrazovke aplikácie Sklad, vyberiete požadovanú remitendu či dodací list a vykonáte naskladnenie.

 

Vždy je teda postup dvojkrokový - nahranie súboru prostredníctvom Vzdialenej správy a potvrdenia v aplikácii Sklad. Remitendy či el. dodacie listy je možné nahrávať tiež automaticky prostredníctvom EDI (v českom jazyku). V takom prípade stačí len zmeny skladových zásob vždy potvrdiť v aplikácii Sklad. Nahranie súboru do pokladne prebieha automaticky.
 

Naskladnenie formou el. dodacieho listu / remitendy

1_icon

Prihláste sa do Vzdialenej správy a na záložke El. dodacie listy nahrajte .xml súbor remitendy alebo dodacieho listu. Tento krok je opísaný v tejto kapitole.

2_icon

Podľa toho, či ste nahrali remitendu alebo dodací list, otvorte príslušnú časť (Dodacie listy alebo Remitendy) v aplikácii Sklad. A to vždy na pokladni, pre ktorú ste súbor nahrali. My sme nahrali el. dodací list. Preto ťukneme na položku Dodacie listy. Tá zobrazuje 1 nenaskladnený dodací list.

clip0711

 

3_icon

Dostaneme sa na prehľad nahraných dodacích listov. Pokiaľ ste ich nahrali viac, bude tu viac položiek - dlaždíc, ktoré predstavujú vždy jeden nahraný súbor. Nahrané dodacie listy majú 3 stavy: Nový, Otvorený a Naskladnený. Nový je práve nahraný dodací list, Otvorený je dodací list, ktorý ste si tlačidlom NASKLADNIŤ zobrazili, avšak ešte nenaskladnili. Naskladnený je potom už prepísaný a naskladnený dodací list. Ten si je možné po naskladnení zobraziť ako Report naskladnenia. Pre naskladnenie a prepísanie práve nahraného dodacieho listu ťuknite na jeho tlačidlo NASKLADNIŤ.

clip0712

 

4_icon

Teraz uvidíte všetky produkty na naskladnenie, ktoré sú uvedené v danom dodacom liste. Počet naskladnených kusov je možné upraviť vložením hodnoty do poľa 01. Voliteľne je možné tiež upraviť aktuálnu predajnú cenu produktu, potom je však potrebné najprv aktivovať voľbu 02 a potom zadať čiastku do vedľajšieho poľa. Po zadaní predajnej ceny bude zobrazená vypočítaná marža. Hneď ako každú voľbu potvrdíte na číselnej klávesnici vpravo dole, presuniete sa na ďalšiu položku.

clip0713

 

5_icon

U dodacích listov aj remitend sa jednotlivé produkty párujú na základe EAN kódu. Pokiaľ sú v dodacom liste či remitende produkty s EAN, ktorý nezodpovedá žiadnemu produktu v pokladni, zobrazí sa u každého produktu dodacieho listu možnosť priradiť ho k vybranému produktu v pokladni. Vytvoriť tu môžete aj produkt nový a ten spárovať. Akonáhle produkty raz spárujete, bude si pokladnica škárovania pamätať.

clip0714

 

6_icon1

Pokiaľ je všetko v poriadku, vykonajte naskladnenie tlačidlom 03 v záhlaví. Dôjde k aktualizácii skladových zásob. Stav dodacieho listu sa zmení na Naskladnený.

clip0715

 

dulezite_sdeleni_icon

Keďže sa produkty párujú na základe EAN, je nutné mať v prípade príjmu EDI dodacích listov pri každom produkte v pokladni zadaný vždy jeden unikátny EAN. Pokiaľ máte viac EAN kódov pri produktoch, je nutné vždy vykonať ručné párovanie položiek v kroku 5. Nie je tak možné pri príjme EDI dodacích listov automaticky synchronizovať produkty s databázou spoločnosti (automatické založenie nových produktov, eventuálne úprava existujúcich). V prípade vlastného formátu dodacích listov toto obmedzenie neplatí.

 

V prípade remitendy, je postup totožný. Je možné taktiež upraviť množstvo vrátených položiek a spárovať neznáme produkty. Remitendu otvoríte tlačidlom SPRACOVAŤ a prepíšete do pokladnice tlačidlom ULOŽIŤ REMITENDU v záhlaví. Dokončenú remitendu si zobrazíte ako Report remitendy.

clip0716

nahor