Dokovacia stanica

<< Kliknite pre zobrazenie obsahu >>

Dokovacia stanica

Navigácia:  Príprava pokladnice > Zostavenie terminálu Dotypay (Dotykačka PLATOBNÁ) >

Pre terminál Dotypay si môžete zakúpiť v našom e-shope dokovaciu stanicu. Existujú dva typy dokovacej stanice:

Bežná s podporou nabíjania

Rozšírená o podporu Wifi a porty USB a ETHERNET

 

Dokovacia stanica s Wifi dokáže vytvoriť vlastnú bezdrôtovú sieť na bezpečné a stabilné pripojenie terminálu Dotypay. Pripojenie dokovacej stanice k aktívnemu prvku sa zabezpečuje prostredníctvom sieťového kábla ETHERNET. Stanica je preto pripojená k vašej sieti pomocou kábla a potom túto sieť distribuuje vo forme vlastnej Wifi siete. Wifi sieť vytvorená dokovacou stanicou je však určená len pre terminály Dotypay, ktoré sa k tejto sieti automaticky pripojí. S touto sieťou nemôže komunikovať žiadne iné zariadenie.

Postup nastavenia tejto stanice je uvedený nižšie. Postup je založený na originálnej anglickej príručke výrobcu, ktorú nájdete v balení alebo si ju môžete stiahnuť vo formáte .pdf z tohto odkazu.

clip0700

 

Konfigurácia dokovacej stanice s Wifi

Najprv je potrebné spárovať dokovaciu stanicu s platobným terminálom Dotypay. V druhom kroku je potom možné nastaviť parametre siete. Potom bude dokovacia stanica komunikovať s terminálom Dotypay (APOS A8). Najprv však stanicu zapnite (koncovku z napájajúceho adaptéra pre Dotypay zasuňte do konektora POWER na spodnej strane dokovacej stanice) a po 30 sekundách skontrolujte stav kontrolky na ľavej strane. Ak je červená, znamená to, že stanica je k dispozícii na párovanie a pripojenie.

Ak váš router používa DHCP, stačí pripojiť sieťový kábel z tohto routera k dokovacej stanici Wifi a spárovať ju s terminálom Dotypay. Nič iné zvyčajne nie je potrebné. Dokovacia stanica si načíta sieťové parametre z routera a vytvorí bezdrôtovú sieť, ku ktorej sa terminál Dotypay po spárovaní automaticky pripojí. Voliteľne sa samozrejme môžu parametre siete zobraziť alebo nastaviť v dokovacej stanici manuálne. Na správne nastavenie ovládača platobného terminálu v pokladnici je potrebné poznať IP adresu, ktorú dostane dokovacia stanica. To platí v prípade, že zariadenie Dotypay používate ako externý platobný terminál a pokladňu používate na inom zariadení. Všetko je opísané nižšie.

nahor

-1. krok: Spárovanie a pripojenie stanice k terminálu Dotypay

-2. krok: Nastavenie / kontrola sieťových parametrov

-3. krok: Konfigurácia ovládača platobného terminálu

nahor