Čítanie platobných kariet

<< Kliknite pre zobrazenie obsahu >>

Čítanie platobných kariet

Navigácia:  Príprava pokladnice > Zostavenie terminálu Dotypay (Dotykačka PLATOBNÁ) > Zapojenie a príprava >

01 Platobné karty s magnetickým prúžkom

Terminál dokáže čítať karty v oboch smeroch (potiahnutím karty zhora nadol aj zdola nahor). Karta musí byť vložená magnetickým prúžkom smerom k zariadeniu. Na spoľahlivé čítanie vykonávajte s kartou pomalý a plynulý pohyb.

02 Platobné karty s čipom

Kartu vložte vodorovne čipom nahor a počas transakcie ju nechajte v zariadení.

03 Bezkontaktné karty

Priložte kartu k miestu pre bezkontaktnú kartu. Počas transakcie nechajte kartu priloženú. Platobnú transakciu potvrdí kontrolka LED.

01

02

03

clip0253
clip0254
clip0255

nahor